Bilkåren utbildar bandvagnsförare

Behovet av bandvagnsförare i hemvärnsförbanden är stort. I Villingsberg utbildas förare i Bilkårens regi. De har tidigare gått del 1, nu genomförs del 2, båda under två veckor.

Erik Gunnelbrand och Robert Björnsson verkar nöjda med sin bandvagn. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten.
Bandvagn 206. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten.
Fordonskontroll och daglig tillsyn. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten.
Sergeant Lotta Anner har genomgång i vårdhallen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten.
Bandvagnskärra 1922. Kärrorna kopplas efter bandvagnen och är avsedda för transport av materiel upp till 1100 kg vikt. Boggihjul ger god framkomlighet och kärran är försedd med medar för vinterförhållanden. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten.

Bilkåren med cirka 5000 medlemmar är en frivillig försvarsorganisation verksam i hela landet. Kåren rekryterar och utbildar fordonsförare till det militära försvaret och till det civila samhällets krisberedskap. En viktig del är att utbilda förare till hemvärnsförbanden. På den här kursen utbildas sexton förare till bandvagnar som ingår i insatskompanierna. Dessa är motoriserade för att vara mer rörliga och lösa uppgifter över en större yta.

Stort intresse men brist på instruktörer

- Rekryteringen går bra, i sommar har man fyllt alla kurser, fast man har inte klarat att genomföra alla eftersom det saknas instruktörer, berättar sergeant Lotta Anner som är ställföreträdande kurschef.
- Tidigare har det varit lite trögt, men ökad uppmärksamhet i medierna om värnplikt och förändringar i omvärlden har ökat intresset, fortsätter Lotta.

Förkortad soldatutbildning

De av bandvagnsförarna som inte gjort värnplikt tidigare har genomfört grundläggande utbildning för frivilligpersonal (GUF), vilket är en förkortad version av den grundutbildning som all blivande personal i Försvarsmakten får genomgå. I den får man lära sig sjukvård, skydd mot kemiska stridsmedel, hur man hanterar vapen och utrustning bland annat. Man måste också tidigare ha B-körkort om man ska bli fordonsförare i det militära.

Körning med kärra

Under den här kursen ska eleverna komplettera kunskaperna i bandvagnskörning med kärra som heter 1922. De ska kunna ta sig fram i terrängen, ska kunna vårda den, backa, köra i kolonn och förankra last. Mycket kunskaper är av teoretisk art, exempelvis hur man handskas med farligt gods och att kunna militära trafikregler. En dag ska tillbringas på halkbana. Kursdeltagarna, vilka kommer från Kiruna i norr till Markaryd i söder och är i blandade åldrar från 19 till 56 år, har redan fått sin placering i respektive förband. De är inte färdigutbildade innan de i ett senare skede gått en vinterutbildning också.

Läs mer här om Bandvagn 206