Rikshemvärnschefen befordras

Vid en ceremoni vid Hemvärnets Stridsskola i Vällinge befordrade i dag ÖB Micael Bydén rikshemvärnschefen Roland Ekenberg till generalmajor.

Rikshemvärnschef Roland Ekenberg Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

– Beslutet att befordra rikshemvärnschefen är mitt eget. Med det vill jag understryka Hemvärnets viktiga roll i försvaret av Sverige, säger överbefälhavaren.

Roland Ekenberg har varit rikshemvärnschef sedan den 1 juli 2005. Han inledde sin militära bana som pluton- och kompanichef vid Smålands artilleriregemente A 6. Han har också bland annat tjänstgjort i två FN-bataljoner på Cypern, verkat i olika befattningar i centrala staber samt varit Försvarshögskolans vicerektor.