Bomber och granater vilken repetitionsutbildning!

Tidigare i maj samlades drygt 30 före detta värnpliktiga från P 7:s granatkastarpluton för att genomföra en tio dagars repetitionsutbildning som kom att präglas av bland annat fältliv, kära återseenden och goda resultat.

Ett vanligt förekommande moment under repetitionsutbildningen var att gruppera plutonens huvudvapen: granatkastaren. Foto: Filip Strömbom/Försvarsmakten
Plutonens huvudvapen - granatkastaren. Foto: Peter Edwards/Försvarsmakten
Philip Strömbom va en av de intryckta soldaterna som deltog i repetitionsutbildningen. Foto: Philip Strömbom/Försvarsmakten

Tisdagen den andra maj var det dags för 26 stycken ”gamla” värnpliktiga som alla genomfört sin grundutbildning på P 7:s granatkastarpluton mellan åren 2005-2010. I korridorerna spreds sig snabbt en god stämning när soldaterna fick återse många av sina kamrater som de en gång genomfört värnplikten tillsammans med.

Ny utbildningsform i en förändrad omvärld

Efter inryck och inskrivning följde en genomgång och presentation av plutonchefen, kapten Daniel Törnblom som hälsade välkommen och berättade om syftet och upplägget för den kommande repetitionsutbildningen och krigsförbandsövningen (KFÖ).

− Anledningen till att ni står här igen i logementskorridorerna på P 7 är främst ett förändrat omvärldsläge. I mars tog regeringen som ni säkert känner till, ett beslut om att återinföra värnplikten och i sommar kommer cirka 13 000 ungdomar födda 1999 och 2000 att få kallelse till mönstring. Av dessa tas 4000 killar och tjejer ut för värnpliktsutbildning med start 2018. Innan dessa soldater är på plats har försvarsmakten valt att ta vara på era militära kunskaper, vilket vi såklart är väldigt nöjda med förklarade plutonchefen.

Kunskapen fanns där

Efter lunch och uthämtning av personlig materiel inleddes repetitionsutbildningen med inskjutning av automatkarbinen, där soldaterna också fick repetera grundläggande vapenhantering med momenten som ”patron ur”, och hur man monterar isär och ihop vapnet. Med gemensamma krafter var snart de flesta helt på det klara med hur de en gång så hårt inövade momenten går till.

Under de kommande dagarna genomfördes såväl fordonsutbildningar som befattningsutbildningar för de olika grupperna som ingår i en granatkastarpluton. Trots nya tekniker och instrument visade soldaterna gång på gång att kunskaperna i rollen som granatkastarsoldat som de en gång lärt sig sitter kvar, vilket visade sig i goda resultat redan tidigt under veckan.

Från övning till skarpskjutning

Efter befattningsutbildning på P 7 åkte soldaterna till Ravlunda skjutfält och upplevde deja vu med fältlivet. Förutom skarpskjutningar med både övnings, lys och rökgranater fick soldaterna även friska upp sina kunskaper kring hur man reser tält och bygger förläggning under tre dygn. Avslutningen toppades med skarpskjutning av pansarsprängvinggranat m/94 och besök av bataljonchefen på den 72:a mekaniserade bataljonen, överstelöjtnant Fredrik Hedvall.

Lyckade veckor med nöjda soldater

En av soldaterna som deltagit i repetitionsutbildningen är Viktor Dahlgren från Göteborg som genomförde sin värnplikt på P 7:s granatkastarpluton under 2009-2010. Han tycker att det på flera sätt har varit två bra veckor.

− Det har varit en bra tid, det var kul att komma tillbaka till P 7 och återse både kompisar och befäl och jag anser också att vi som grupp har visat prov på professionella och bra insatser. Jag åker stolt härifrån och tar med mig fina och bra minnen som jag kommer att bära med mig under en lång tid framöver, avslutar Viktor Dahlgren.