Vilja och engagemang i fokus när prins Carl Philip besöker Hemvärnet

Värmlands hemvärnsbataljon fick celebert besök under årets krigsförbandsövning. Under en av dagarna gästades förbandet av prins Carl Philip, Landshövdingen i Värmland Kenneth Johansson, Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och chefen för Militärregion Väst Bengt Alexandersson som alla var där för se den verksamhet som bedrivs och för att lära känna förbandet närmare.

Prins Carl Philip skakar hand med bataljonschefen.
Prins Carl Philip anländer till Värmlands hemvärnsbataljon tillsammans med Landshövdingen i Värmlands län, Kenneth Johansson. Foto: Elin Antonsson/Försvarsmakten
Soldater sitter i skogen framför ett kamouflerat tält.
"Vi är Sverige" var en rad som prins Carl Philip snappade upp under samtal med hemvärnssoldaterna. Foto: Elin Antonsson/Försvarsmakten
Soldat omhändertar en simulerad skadad person framför en personbil.
Soldater övas i att omhänderta personer som skyddsvakt. Foto: Elin Antonsson/Försvarsmakten
Soldater som skjuter skarpt i skogen.
Övning i stridsskjutning med skarp ammunition. Foto: Elin Antonsson/Försvarsmakten

Prins Carl Philips första hemvärnsbesök inleddes hos bataljonsstaben där han fick information om bataljonens uppbyggnad och övningens karaktär. Detta följdes sedan av besök i verksamheten med förevisning av ingripande av skyddsvakt. Scenariot är att en grupp soldater upptäcker dolt vapen vid en visitation av ett fordon. Det leder till omhändertagande av de personer som färdas i bilen.

— Jag tycker att de skötte det fantastiskt bra. Ett vänligt och lugnt ingripande enligt boken vilket känns betryggande, sa prins Carl Philip efter förevisningen.

Säkerhet och beredskap allt viktigare

Landshövdingen Kenneth Johansson poängterade att frågor kring säkerhet och beredskap blir allt viktigare även i det civila samhället och att Hemvärnet spelar en avgörande roll i detta.

— Det känns också roligt att se och kunna visa att Värmland är ett engagerat län med många frivilliga som vill bidra till ett säkrare samhälle, sa Kenneth Johansson.

Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg höll med landshövdingen i resonemanget kring Hemvärnets roll.

— Hemvärnet är en viktig beståndsdel för att höjd beredskap ska fungera. Vår uppgift är att skydda och bevaka samhällsviktig och militär infrastruktur och därigenom skapa förutsättningar för andra förband att lösa sina uppgifter. Personal, utrustning och materiel finns nära de objekt som ska skyddas vilket gör att stödet till samhället snabbt kan vara på plats när det efterfrågas, sa Roland Ekenberg.

Doften av krutrök

Under eftermiddagen besökte delegationen en övning där blivande instruktörer i stridsskjutning med skarp ammunition utbildas.

— Det var ett tag sedan jag själv var inne i det militära och det gläder mig att få höra vapnen användas och att känna doften av krutrök igen, sa prins Carl Philip till soldaterna efter övningen.

Även nytillträdde chefen för Militärregion Väst, Bengt Alexandersson passade på att presentera sig för hemvärnssoldaterna.

— Detta är min andra hemvärnsövning under min första vecka på nya jobbet. Det är roligt att se och höra från era befäl att ni utvecklas. Militärregion Väst har 10 hemvärnsbataljoner och varje sådan byggsten i ett nationellt försvar måste vara stabil för att helheten ska fungera. Det kräver vilja och engagemang från er hemvärnssoldater, sa Bengt Alexandersson.

"Vi är Sverige"

Prinsen lämnade Värmlands Hemvärnsbataljon med ett intryck av just vilja och engagemang.

— Jag pratade med några soldater tidigare idag och frågade vilka de är och vad de gör till vardags och han sammanfattade det med att ”Vi är Sverige”. Soldaterna har olika bakgrund, olika yrken och olika anledningar till sitt engagemang i Hemvärnet. De tar ledigt för att öva på att skydda och bevaka det som är viktigt för oss och för det förtjänar de all uppmärksamhet och tacksamhet de kan få, sa prins Carl Philip.