Sjukvård i extrema situationer

Polis och militär övar tillsammans

Soldaterna lämnar fordonen. En bit bort hörs en explosion. Ett asylboende på västra Gotland är utsatt för ett terroristangrepp. Inte långt från boendet hörs dånet från en helikopter som landar samtidigt som polisens insatsstyrka framrycker i terrängen. Fiendens eld möts och nedkämpas snabbt under polisens framryckning i huset. Skrik från skadade bryter nattens tystnad.
Detta är sjukvårdsövning Meteor.

Skadad lastas ombord på fordon.
Skadad lastas ombord på fordon för att genomföra vidare transport med helikopter Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Polis i utrustning pekar inne i rökfyllt rum.
Polis och militär samverkar vid återsamlingsplatsen för skadade på det tidigare dansgolvet vid gymnasiediscot Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Ett Herkulesplan med en tillfälligt sammansatt sjukvårdsresurs har precis landat på Gotland. En lätt traumagrupp har förberett för att kunna transportera skadade till fastlandet. Polisens insatsstyrka Stockholm har lastat in i en av Försvarsmaktens helikoptrar och ska tillsammans med militär sjukvårdspersonal stoppa ett terrorangrepp mot ett asylboende på västra Gotland.

— Vi behöver jobba tillsammans. Samhället har färre resurser idag. Då menar jag inte främst pengar, utan personer som har driv och spetskunskap för att öva taktisk sjukvård. Att vi övar tillsammans med andra enheter och myndigheter så som polisen är så det bör se ut på riktigt. Den dagen när terrorn slår till och vi behöver använda totalförsvarets samlade resurser måste vi vara säkra på att vi har förmågan att arbeta tillsammans, säger Löjtnant Danny Regnér vid 13:e telekrigbataljonen, biträdande övningsledare och initiativtagare till övningen.

Det är trångt, mörkt och all belysning har förvunnit i samband med explosionen. Ljuset från sjukvårdarnas pannlampor lyser i de rökfyllda rummen. Det som tidigare har fungerat som uppehållsrum förvandlas till en samlingsplats för skadade.

När området är tillräckligt säkert, förflyttas de skadade in i en helikopter och flygs tillbaka till flygplatsen för prioritering, lastning i flygplanet samt fortsatt omhändertagandet under transport åter till fastlandet.

Tillfälligt sammansatta grupper

En vecka innan operationen på Gotland har blandade grupper satts ihop med personal från olika enheter, både från Försvarsmakten samt Polisen. Stora krav ställs på de sammansatta grupperna då många av deltagarna aldrig jobbat ihop tidigare.

— Vi vill bygga upp ett sjukvårdsnätverk. När man åker iväg på insats kommer man att jobba tillsammans med personal från andra enheter och förband. För att man inte ska behöva börja om från grunden varje gång genom att hitta rutinerna, är det bra om man känner varandra sedan tidigare, säger Danny Regnér.

Han berättar att många sjukvårdare får öva sjukvård för lite, ibland så pass sällan som en gång i halvåret. I och med det inleds övningen med en förberedelsevecka för att säkerställa att tiden läggs på rätt saker under de stora momenten där flertalet sårskademarkörer används.

— Vi vill också att de ska lära känna varandras rutiner. Olika enheter har lärt sig olika saker, och vi vill skapa ett samförstånd för vad som fungerar bäst när det väl gäller. I och med detta, startar vi upp allting med utbildningar och lättare moment som genomförs tillsammans. Det skapar en bra gruppdynamik och ger möjlighet att se hur det kommer att vara att jobba ihop. 

En av grupperna består av personal från Luftstridskolan, Livgardet, 13:e telekrigbataljonen och Polisens insatsstyrka.

— Utbildningen är ungefär densamma. Skillnaden är bara när i tiden man kommer i kontakt med de skadade. Vi i polisen kommer oftast ut då civila skadade redan finns på plats, medan militären troligen kommer att få skadade under tiden ur sin egen personal. Det innebär att vi har olika erfarenheter och träning sedan innan vilket gör att vi kommer att kunna lära oss väldigt mycket av varandras erfarenheter, säger Martin, sjukvårdare i polisens insatsstyrka Stockholm.

Det märks på gruppen att de inte har samarbetat tidigare. Under dagen kommer de att gå mellan stationer där olika moment genomförs. Vad som kommer att hända vet de inte, utan det enda som kan ge ledtrådar är den packlista de fått ut. Redan efter första stationen märks det tydligt att gruppmedlemmarna funnit varandra. Diskussionerna som tidigare rört vädret och badbyxorna på packlistan, har gått över till hur de ska återgå till att lösa sjukvårdsuppgifter efter att de har beskjutits.

Terrorangrepp mot sammansatta grupper

Det avslutande scenariot utspelar sig på ett disco i en nedlagd skola utanför Uppsala. I slutmomentet övas hela larmkedjan, från att tips kommer in över telefon till polisens larmcentral (RLC) till att de sista skadade förs från platsen. Från den nedlagda skolan ljuder hög musik samtidigt som polisbilen passerar.

 I samma stund som de parkerar utanför exploderar en bomb och musiken överröstas av skrik från de skadade. Eldsflammor från terroristernas kulsprutor bryter sig igenom den rökridå som bildats i lokalen och ljudnivån är extrem. Polisen besvarar elden samtidigt som några av kollegorna blir skjutna och faller ihop i entrén. Allt eftersom tiden går och förstärkningar tillkommer intensifieras striderna. Personal från polisens insatsstyrka bryter sig in i lokalen genom en bakdörr och börjar systematiskt söka igenom lokalen. På den plats som det tidigare varit dansgolv ligger ett fyrtiotal skadade personer. Platsen badar i ljus från färgglada blinkande lampor och dansmusik. Samtidigt som polis genomsöker byggnaden börjar militärerna att bedriva taktisk sjukvård och omhänderta de mest kritiskt skadade.

Parallellt förbereder de lätta traumagrupperna en samlingsplats för skadade i ett närliggande rum dit de skadade förs.

700 meter från discot, har brytpunkt och ledningsplats upprättats där resurserna samlas och organiseras. Från Uppsala-polisens ledningsfordon leds insatsen av polisinsatschefen (PIC) som begärt stöd av Försvarsmakten enligt lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning (2006: 343). Efter hand som insatsen pågår ansluter militär insatschef och insatsledare ur insatsstyrkan Stockholmspolisen.

Polisen och militärens fördelning av uppgifter

Polisens huvuduppgift blir att avbryta det pågående dödliga våldet och Försvarsmaktens uppgift är att understödja med taktisk sjukvård. Det är en komplex situation. Ett flertal radiosystem vittnar om kraftiga strider i mörker, oklara ledningsförhållanden och flertalet skadade. Militärens insatsledare koordinerar helikopterstöd samt transport av de skadade ut ur den farliga miljön till den brytpunkt där den civila sjukvården kan ta över.

Flera timmar har gått sedan det första larmet och de sista skadade transporteras bort från platsen. Kondensen rinner från fönsterrutorna inomhus och det är varmt i lokalen trots alla öppna ytterdörrar. Flera sjukvårdare ser utmattade men nöjda ut. Nu återstår bara vård av den egna utrustningen. Därefter är Meteor avslutad för denna gång.

— Vi övar för extrema situationer, och det är precis vad ett sådant här moment är. Polisen har i fall som detta fullt upp med att säkra byggnaden eller gripa gärningsmän. Vissa enheter i Försvarsmakten har förmåga att understödja med taktisk sjukvård när polisen på grund av hotnivån inte har förmågan. Om vi hjälps åt med sjukvården ökar sannolikheten att flera ska överleva. Att våra blandade kompetenser är en framgångsfaktor råder det inga tvivel om, säger Danny Regnér.