”Aurora är ett bra exempel på integrerat miljöarbete”

I september genomförs den viktigaste övningen på många år, där Försvarsmaktens alla delar ska övas. Men det är inte bara soldater, stridsvagnar och sensorer som ska tränas: Aurora 17 blir också en övning för Försvarsmaktens miljöarbete.
− Områden som miljökommunikation, miljöutbildning och miljöbestämmelser har beaktats redan från uppstarten i övningsordern, säger Peter Sandwall, Försvarsmaktens generaldirektör.

Myndigheten Försvarsmakten måste i all verksamhet leva upp till de nationella åtaganden som finns, såsom miljökvalitetsmål och arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Här är Aurora 17, med närmare 20 000 deltagande soldater och sjömän inget undantag.

− Miljöarbetet är en strategiskt viktig fråga för oss, både intern och externt. När det gäller det interna miljöarbetet ligger fokus på att utveckla och implementera miljöledningssystemet i centralt styrande dokument. Aurora är ett bra exempel på integrerat miljöarbete, säger Peter Sandwall.

Mer om Försvarsmaktens miljöarbete går att läsa i Försvarsmaktens årliga miljöredovisning, som nyligen presenterades.