År av förberedelser inför marin storövning

NOCO 2017

NOCO, Northern Coast, är en av de större internationella övningarna som svenska marinen har deltagit i de senaste tio åren. Fyra svenska fartyg och cirka 300 soldater och sjömän kommer i höst att öva i södra och mellersta Östersjön tillsammans med 17 andra länder och organisationer. Men en extra dimension i år är att Sverige står som värd för hela övningen. Det är ett enormt koordineringsjobb att sätta samman varje nations önskemål om vad övningen ska leda till och få ihop ett fungerande övningsschema för alla deltagare.

I Kiviks hamn kommer ett flertal nationer finnas på plats under övningen Northern Coasts som genomförs i mitten av september. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Ravlunda skjutfält är en av flera platser som används flitigt under övningar. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
För att detaljplanera verksamheten och hitta bästa förutsättningar rekognoseras marker och omgivningarna. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Representanter från Holland och Tyskland tittar på möjliga övningsområden. Här tillsammans med Claes Annvik från Fjärde sjöstridsflottiljen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Planeringen för NOCO 17 påbörjades för ungefär två år sedan. Nu när det är cirka fem månader kvar till övningens start pågår detaljplanering på många håll.

En dimmig dag i början av april samlades ett antal personer från olika nationer för att detaljplanera för aktiviteter och moment inom området EOD, Explosive Ordnance Disposal. Det vill säga lokalisering och hantering av oexploderad ammunition (OXA). Marina EOD-enheter har förmåga att hantera oexploderad ammunition både under vattnet och på land.

Ett antal platser utefter kusten i Blekinge och Skåne har valts ut som lämpliga för att öva på och nu studeras terrängen och förhållanden runt omkring för att bestämma exakta övningsuppgifter. Likaså ska det beslutas om boende för de gästande övningsdeltagarna samt transport och förvaring av materiel. Eftersom det handlar om explosivt och farligt material är säkerheten naturligtvis viktig. Det innebär också att gänget som rekognoserar funderar över hur materiel och personal ska bevakas.

Claes Annvik är reservofficer och tillhör röjdykardivisionen på Fjärde sjöstridsflottiljen. Han har ansvaret för att planera för EOD-bitarna under NOCO-17 och för dagen ledsagare åt gruppen som består av några kollegor från Sverige, Holland och Tyskland.

Carl-Johan Holm är chef för Röjdykardivisionen.
Carl-Johan Holm är chef för Röjdykardivisionen. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Öva på riktigt

– Under övningens början kommer deltagarna veta vad de ska göra. Då övar de sina specialområden var för sig momentvis. Det kan t.ex. handla om att oskadliggöra minor under vatten eller hemmagjorda bomber (IED – Improvised Explosive Device) på land. Därefter kommer en tillämpad fas i övningen där den stab som leder sina grupper fattar beslut och ger order om vad som ska utföras, och då är det främst kommunikation och samarbete mellan olika specialistgrupper som testas, berättar Claes Annvik. I år kommer EOD-gruppen att ledas av chefen för 44:e röjdykardivisionen kommendörkapten Carl-Johan Djurstedt Holm.

Det är av allra största vikt att inte skada människor, natur eller annan materiel. Därför används bara små sprängladdningar. Men Claes Annvik menar att det hade varit bra att också få öva på skarp ammunition fullt ut.

– Det är viktigt att öva på samma sätt som man strider. I en verklig stridssituation kommer ett stresspåslag där varje sjöman/soldat måste kunna hantera sin utrustning mer eller mindre med ett ryggmärgsbeteende. Därför finns andra övningar i Sverige då vi färdighetstränar våra sjömän/soldater fullt ut.

Bombbyggare

Det återstår fortfarande mycket arbete innan övningen kan starta. Bland annat samlas ett antal personer från de deltagande länderna för en bombbyggar-vecka.

– Ja, vi måste ju producera explosiva objekt av övningskaraktär som våra soldater ska leta upp och oskadliggöra. Vi är inte så många i den här branschen så vi har lärt känna varandra ganska bra. Det brukar vara roliga dagar då vi lär oss mycket av varandra, säger Claes Annvik.