Livgardet övar i centrala Stockholm

Onsdagen 8 mars genomför Livgardets livbataljon en övning som delvis äger rum i centrala Stockholm. Under övningen marscherar cirka 100 soldater och officerare från Kavallerikasern på Lidingövägen till Centralstationen. Ingen skottlossning kommer att förekomma.

Personalen marscherar från Kavallerikasern cirka klockan 9.30 - 10.00 och rör sig därefter via Sturegatan och Kungsgatan ner till Centralstationen där de fortsätter med pendeltåg till sitt övningsområde som ligger norr om Stockholm. Förutom Livgardet ingår även personal från Ledningsregementet i Enköping i övningen.

Syftet med övningen är att träna en tillfälligt sammansatt styrka i att lösa en uppgift med kort varsel utan tidigare samövning.  

– Att samöva med olika enheter i Mälardalen är viktigt för att de deltagande enheterna ska kunna agera effektivt tillsammans vid ett scenario där Sverige har förhöjd beredskap, säger major Johan Modigh som deltar i planeringen.

Under övningen bär personalen stridsutrustning och vapen. Övningen övervakas av övningsledare och militärpolis. Vid passage över vägar kan tillfälliga avspärrningar förekomma.

Soldaterna som övar tillhör Livgardets livbataljon som även ansvarar för en stor del av den statsceremoniella tjänsten vid Stockholms slott samt soldater från Ledningsregementets 111:e ledningsplatskompani.