En mina oskadliggjord i norra Öresund

− Securité, Securité, Securité, all ships, all ships, all ships, an underwater detonation will be carried out in vicinity of Kullen in 5 minutes! Ungefär så kan det låta när sprängvarningen läses ut på radio till sjöfarten I Öresundsområdet när fartygen skall röja en mina. Sedan i tisdags genomför fartygen HMS Vinga och HMS Sturkö en minröjningsoperation i och omkring Öresund.

HMS Sturkös undervattensfarkost har placerat en laddning intill minan och fjärrutlöst den.
HMS Sturkös undervattensfarkost har placerat en laddning intill minan och fjärrutlöst den.
HMS Sturkös undervattensfarkost har placerat en laddning intill minan och fjärrutlöst den. Foto: Christian Svensson/Försvarsmakten
Effekten av att en mina med 300 kilograms laddningsvikt sprängs på 30 meters djup.
Effekten av att en mina med 300 kilograms laddningsvikt sprängs på 30 meters djup. Foto: Christian Svensson/Försvarsmakten
Minan är i gott yttre skick trots 70 år på botten.
Minan är i gott yttre skick trots 70 år på botten. Foto: HMS Sturkö/Försvarsmakten

Fartygen har i första skedet fokuserat på området väster om Kullens fyr och precis norr om trafiksepareringen, den motorväg för fartyg som leder in i Öresund. Det är ny forskning i krigsarkiven som lett fram till att minröjningen pågår just här. Marinens Mine Warfare Data Centre, MWDC har sammanställt underlaget där det här området pekas ut för flygfällda brittiska bottenavståndsminor mellan 1943-1945. Området är väldigt trafikerat och därför prioriterat för denna typ av undersökningar.

Området är relativt stort och delas in i mindre rutor för att på ett enkelt sätt hantera vad som är avsökt. Först söks området av med sonar för att därefter noggrannare undersöka intressanta ekon med undervattensfarkosten och dess kamera. Vid denna undersökning videofilmas objekten för att kunna fastställa vad som har hittats.

- Just det här området är väldigt trafikerat så det är inte ovanligt att vi hittar saker som fartyg dumpar på sin väg. Det kan röra sig om olika metallobjekt, möbler och elektronik men också rester från många års fiskeverksamhet, säger sonarbefälet Otto Stark.

En mina förstörd hittills

Minorna som förväntas ligga på botten har cylindrisk form, är 2,7 meter långa och 0,5 meter i diameter. De innehåller cirka 300 kilogram sprängmedel och hade, när de fälldes, både akustiska och magnetiska sensorer för att detonera i rätt ögonblick när ett fartyg passerade över minan. Två dagar in i operationen har hittills en mina lokaliserats och röjts.

− Vi kan efter röjningen konstatera att sprängmedlet fortfarande var intakt men att sensorerna sedan länge var förstörda. Djupet var endast 30 meter på platsen vilket gav ett stort vattenuppkast, säger Johan Månsson, fartygschef på HMS Vinga.

Minröjning i norra Öresund i mars 2017. Fratygen söker efter, och oskadliggör, minor som blivit kvar sedan andra världskriget.
Sonarpersonalen söker efter intressanta ekon på botten. Foto: HMS Vinga/Försvarsmakten

Säkerheten framför allt

Själva röjningen genomfördes av HMS Sturkö genom att operatören av undervattensfarkosten placerade en mindre sprängladdning intill minan som sedan i sin tur tänds genom en signal från fartyget. Fartygschefen på HMS Sturkö, Martin Blomqvist, kan konstatera att fartygets sensorer och besättning fungerat väl och att de löst uppgiften på ett effektivt och säkert sätt och att inga civila fartyg var i närheten av riskområdet vid själva sprängningen.

Fartygen kommer fortsätta i området fram till fredag då man förtöjer i Helsingborg. Under helgen finns det möjlighet att besöka fartygen under både lördag och söndag, mellan klockan 10-12. På måndag morgon kastar fartygen loss och fortsätter minröjningsoperationen i ytterligare några dygn.