En besättning i hetluften

Flottiljövningen fortsätter i Hanöbukten. Den här veckan är det minröjningsfartygens tur att gå igenom stridsbanan, som ska testa fartygen inom olika områden. Det handlar bland annat om luftförsvar, gång i minfarligt område och inre strid.

Rökdykargruppen kontrollerar ett utrymme med värmekamera innan man går in för att uppskatta brandens omfattning.
Rökdykargruppen kontrollerar ett utrymme med värmekamera innan man går in för att uppskatta brandens omfattning. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En av kulspruteskyttarna avger varningsskott mot en båt som kommer innanför fartygets säkerhetszon.
En av kulspruteskyttarna avger varningsskott mot en båt som kommer innanför fartygets säkerhetszon. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Varningsskott avges mot ett utländskt örlogsfartyg som befinner sig på svenskt territorialvatten.
Varningsskott avges mot ett utländskt örlogsfartyg som befinner sig på svenskt territorialvatten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Stridsledningsofficer Simon Malmkvist ropar ut varning om inkommande flyg mot fartyget.
Stridsledningsofficer Simon Malmkvist ropar ut varning om inkommande flyg mot fartyget. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Även på ett modernt fartyg används analoga hjälpmedel för att navigera. Här ställer navigeringsofficer Emmelie Olsson in nästa kurs på pejlskivan.
Även på ett modernt fartyg används analoga hjälpmedel för att navigera. Här ställer navigeringsofficer Emmelie Olsson in nästa kurs på pejlskivan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Sjukvårdsgruppen tar hand om en skadad.
Sjukvårdsgruppen tar hand om en skadad. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Det är full aktivitet i Karlskrona örlogshamn. Ett efter ett lämnar fartygen kaj och sätter kurs mot Hanöbukten. Därute väntar ett fullspäckat schema för besättningarna från Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen. För minröjningsfartyget HMS Vinga väntar en svettig dag i stridsbanan.

Första delen är en navigeringsrunda inomskärs där stridsbåtar från Marinbasen manövrerar och utsätter fartyget för olika situationer. För HMS Vingas besättning handlar det om att träna på de insatsregler man fått, att varna vid rätt tillfälle och att använda sina vapen när så krävs. Närförsvarsofficeren, som styr fartygets manövrar från bryggan, och skyttarna vid kulsprutorna måste samarbeta och vara alerta.

Ett organiserat kaos

Väl ute i Hanöbukten tränas i att köra igenom ett minfarligt område. Dagens moderna minor upptäcker ett annalkande fartyg med sina sensorer, som reagerar på ljud, magnetik eller den tryckförändring som uppstår när ett skrov rör sig igenom vattnet. Här gäller det att hålla en låg fart och vara så tyst som möjligt. Ett minröjningsfartyg har de allra bästa förutsättningarna att klara av detta eftersom röjning av moderna minor är deras huvuduppgift. I den här övningen går det dock inte som planerat. Den träningsgrupp som kommit ombord på morgonen för att utsätta besättningen för prövningar meddelar att en mina detonerat nära HMS Vinga. Larmen går i fartyget och talar om att man tar in vatten, att det brinner ombord och att besättningsmedlemmar skadat sig. Fartygets skyddstjänstorganisation aktiveras och stressen ökar ombord. En av utmaningarna för fartygsledningen är att se till att fartyget kan strida samtidigt som man hanterar skadorna. Fartygschef Johan Månsson ger sina prioriteringar om vad som är viktigast just nu. Efter en svettig stund kan besättningen pusta ut, men bara tillfälligt.

En skadad besättningsmedlem förbereds för att transporteras iväg med helikopter.
En skadad besättningsmedlem förbereds för att transporteras iväg med helikopter. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Instruktioner vid kränkningar

Ett annat moment tränar IKFN, de stående insatsregler som varje fartygschef ska tillämpa vid kränkningar av svenskt territorium. IKFN-förordningen, heter egentligen Förordning (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet. Här gäller det för HMS Vingas besättning att varna, skjuta varningsskott och slutligen verkanseld mot ett kränkande örlogsfartyg. Ett utlagt skjutmål efterliknar det kränkande fartyget.

Svettigt in i det sista

Resten av dagen fortsätter i samma tempo. Minröjningsfartyget utsätts för flyganfall och hanterar skador på fartyget och dess besättning. Man sliter med att transportera skadade, rökdyka och koppla upp brandslangar. När fartyget förtöjer framåt kvällen väntar en genomgång med träningsgruppen, där både beröm och kritik från dagen delas ut. Erfarenheter som redan dagen efter ska vara inarbetade.

- Jobbigt men samtidigt roligt och utvecklande, sammanfattar fartygschef Johan Månsson dagen till sjöss.

Oanmäld beredskapskontroll

Samtidigt som övningen i Hanöbukten pågår genomfördes under tisdagen en oanmäld beredskapskontroll av delar ur Karlskrona garnison. Kontrollen omfattade bland annat  logistikförsörjning av tunga vapen till fartygen.