Oanmäld beredskapskontroll av andra brigadstaben

Under veckan har ytterligare en oanmäld beredskapskontroll genomförts. Kontrollen omfattade operativ transport, lösande av stridsuppgift, ledning och samverkan. Den här gången var det andra brigadstaben med tillhörande ledningsförband som var föremål för kontrollen i närheten av Uddevalla.

Soldater ur 111:e ledningskompaniet reser antenn vid stabsplats. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Gruppchef Lovisa Blomfors understödjer arbetet vid stabsplats. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Bataljonchef och ställföreträdande kompanichef i samtal med generalmajor Berndt Grundevik. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Under måndagen startade beredskapskontrollen med en operativ transport av förbandet till ett skjutfält utanför Uddevalla. Väl på plats hade man upprättat samband med såväl högre chef som direkt underställda chefer. Under veckan hade förbandet övat på att lösa sina stridsuppgifter, taktisk ledning på brigadnivå och samverkan med den militärregionala staben och hemvärnet i militärregion väst.

− Det här är otroligt viktigt, det gör att vi ökar den operativa förmågan. Vi löser vår uppgift och det skapar ett förtroende för alla som ingår i förbandet, säger brigadchef överste Stefan Sandborg
Brigaden ska självständigt kunna lösa stridsuppgifter med sina egna förmågor och med en hög grad av uppdragstaktik.

− Regeringen har konstaterat i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet (försvarsbeslutet i juni 2015, red anm.) att den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde försämrats under de senaste åren. Att genomföra en oanmäld beredskapskontroll av andra brigadstaben är ett sätt för oss att pröva förbandet mot de krav vi har satt och som ytterst regeringen har på oss avseende vår förmåga att lösa kravställda uppgifter och att öka vår operativa förmåga, säger generalmajor Berndt Grundevik, ställföreträdande chef för Försvarsmaktens insatsledning.