Officersutbildning med fokus på framtiden

Samtidigt som operativ förmåga har diskuterats i Sälen under Folk- och försvars Rikskonferens tas konkreta steg för att omsätta ord i handling i Skövde. Nya elever ryckte i veckan in på Markstridsskolan för den utbildning som ska göra dem redo för ett kliv upp som chefer på högre nivåer inom Försvarsmakten.

Chefen för Markstridsskolan står framför eleverna i en lektionssal.
Eleverna vid den nivåhöjande utbildningen för blivande kaptener välkomnades av chefen för Markstridsskolan, överste Michael Nilsson. Under ett halvår ska de läsa taktik, teknik, stridsteknik, ledarskap och engelska för att sedan kunna jobba som kompanichefer eller i en bataljonsstab. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

För att kunna nå ökad operativ förmåga krävs dugliga och välutbildade officerare. Markstridsskolan skapar förutsättningarna för detta genom att under ett halvår utbilda och utveckla officerare mot befattningar som är både komplexa och krävande. När de är klara ska de ha utvecklats som ledare för att kunna axla rollen som exempelvis kompanichef eller bataljonsstabsmedlem.

Olika bakgrund ger mervärde

Eleverna kommer att studera taktik, teknik, stridsteknik, ledarskap och engelska och med deras olika erfarenheter och kompetenser finns alla förutsättningar för kunskapsutbyte och inte minst kunskapsutveckling. Deras varierande bakgrund från olika typer av förband inom armén gör att de inte bara kommer att lära sig saker av lärarna, utan även av varandra.

Motivation och vilja är något som eleverna har med sig när de börjar kursen. Motivationen att lära sig så mycket de kan inför nästa steg i karriären och nästa utmaning, och viljan att dela med sig av det de bär med sig i sin ryggsäck av sin tidigare inlärda kunskap och erfarenhet.

 

— Detta är något som lärarna kommer att ta hjälp av för att bygga vidare på kunskapen, och tillsammans utvecklar vi varandra och därmed armén, säger kurschef Ola Palmquist. Vi ger dem förutsättningarna för att utveckla sin taktiska förmåga och för att kunna bli den taktiska Picasso som vi behöver.

Ömsesidigt förtroende

Att stimulera det taktiska tänkandet och samtidigt hålla sig inom de ramar som finns är en utmaning som såväl lärare och elever ställs inför. Det kan exempelvis röra sig om att använda en viss planeringsmetod eller förklara hur folkrätten i krig och hur insatsregler påverkar genomförandet av taktiken. Den röda tråden och synsättet i utbildningen är uppdragstaktik, där ett av grundfundamenten är ömsesidigt förtroende.

 — Utan förtroende för varandra kan det vara svårt att både delegera uppgifter, såväl som att fråga efter stöd eller att självständigt våga gå mot den uppsatta målbilden, säger Ola Palmquist.

 Nytt koncept nästa höst

Den första delen av kursen är gemensam, för att senare i vår övergå till två olika kurser beroende på vilken inriktning man ska ha. Antingen mot bataljonsstab eller mot kompanichef. Men, det här är den sista kursen som kommer att vara utformad på det sättet och när nästa kull rycker in så ser det annorlunda ut.

— Det fanns ett behov av utveckling av konceptet och det har vi på Markstridsskolan nu arbetat fram. Från och med hösten 2017 kommer kursen att vara längre och innefatta alla delar. Detta för att vi ska få en mer sammanhängande utbildning som skapar individer med en bredare kompetens, som sedan är redo att gå tillbaka till sina förband och arbeta där de behövs, utan att behöva gå fler kurser eller utbildningar för det. Mer handlingsfrihet för både chefer, individer och i slutänden för Försvarsmakten, avslutar Ola Palmquist.