Ny förbandsfana till Amfibieregementet

Amfibieregementet har haft samma förbandsfana i 14 år. Då, när förbandet fick sin förra förbandsfana, var det H.M. Kung Carl XVI Gustaf och H.K.H. Prins Carl-Philip som överlämnade fanan vid Vaxholms kastell. I dag fick förbandschefen, överste Peder Ohlsson också äran att ta emot en ny fana från H.M. Konungen på förbandets bas på Berga.

– Regementsfanan bidrar till identitet men förpliktigar också, sa H.M. Kung Carl XVI Gustaf vid fanöverlämningen.
– Regementsfanan bidrar till identitet men förpliktigar också, sa H.M. Kung Carl XVI Gustaf vid fanöverlämningen.
"Regementsfanan bidrar till identitet men förpliktigar också, sa H.M. Kung Carl XVI Gustaf vid fanöverlämningen." Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Alla delar av Amfibieregementet var representerade under fanöverlämningen.
Alla delar av Amfibieregementet var representerade under fanöverlämningen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Efter ceremonin lät H.M. Konungen inspektera trupperna.
Efter ceremonin lät H.M. Konungen inspektera trupperna. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Den röda fanan pryds av två korslagda eldrör av äldre typ under en kunglig krona och över en flammande granat och vågor. I övre vänstra hörnet syns Vaxholms vapenbild och i nedre vänstra hörnet syns Gotlands vapenbild.
Den röda fanan pryds av två korslagda eldrör av äldre typ under en kunglig krona och över en flammande granat och vågor. I övre vänstra hörnet syns Vaxholms vapenbild och i nedre vänstra hörnet syns Gotlands vapenbild. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Det var 14 år sedan förbandet genomförde en liknande ceremoni. Den gången genomfördes den på Vaxholms kastell.
Det var 14 år sedan förbandet genomförde en liknande ceremoni. Den gången genomfördes den på Vaxholms kastell. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Förbandet intog enskild ställning under fanparaden.
Förbandet intog enskild ställning under fanparaden. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Fälttecken är en samlingsbenämning på ett officiellt tecken som förs på stång, till häst eller på fordon framför ett förband i ceremoniella sammanhang. De olika fälttecknen indelas i fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana (flagga) och kommandotecken.  Fälttecknet är förbandets främsta symbol och knyter ihop förbandet med dess bygd och de tidigare fältslagen som förbandet deltagit i. I dag tilldelas Försvarsmaktens förband nya fälttecken när det uppstår, omorganiserats eller när det gamla fälttecknet har blivit utslitet. Eftersom Amfibieregementet ofta deltar i statsceremoniell verksamhet som sliter mycket på fälttecknet var det nu hög tid att ersätta det gamla.

Klockan är 09:56. Förbandet står uppställt utanför exercishallen på Berga och kungen ska strax anlända. Framför truppen står förbandschefen, överste Peder Ohlson. Det är han som ska ta emot fanan.
– Det är med stor stolthet jag tar emot fanan! Den utgör en viktig symbol för vårt förband och visar på vår tillhörighet med en lång tradition, säger Peder Ohlson.

Amfibieregementet utbildar soldater och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till krigsförband som omfattar andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet, 132:a säkerhetskompani sjö och tre hemvärnsbataljoner. Förbandet har en stor geografisk spridning där enheter utbildas och grupperas på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland. På exercisplan är nu alla enheter och geografiska platser representerade.

– Sammanhållningen inom regementet och allas vilja att i dess tecken lösa uppgifter på bästa vis är ett kännetecken för Amfibieregementet. Det är därför speciellt att få lämna över regementsfanan till er, sa kungen i sitt tal till förbandet.

Fanan är en viktig traditionsbärare i dagens insatsförsvar. Den nya fanan som överlämnades av H.M. Kung Carl XVI Gustaf representerar Amfibieregementet med dess underliggande enheter. Fanan bär ett motiv med två korslagda eldrör av äldre typ under en kunglig krona och över en flammande granat och vågor. Brodyren är gjort i gult på röd bakgrund. I övre vänstra hörnet syns Vaxholms vapenbild och i nedre vänstra hörnet syns Gotlands vapenbild. Det tog 1204 timmar att tillverka fanan och levereras av Armémuseum. Symbolen härrör från kustartilleriet som bildades 1902 och som senare ombildades till Amfibieregementet 98 år senare.

– Jag önskar er lycka till i ert fortsatta arbete. Jag kommer nu att tilldela Amfibieregementet den fastställda fanan. Ni ska i alla skiften ära och hedra den, sa kungen i sitt avslutande tal.