Militära behov i fokus för framtida logistik

I arbetet med att öka den militära förmågan är det viktigt att Försvarsmakten kan styra materielförsörjning och logistiktjänster i alla konfliktnivåer. Försvarsmakten välkomnar därför förändringar inom området och önskar en snabb politisk beslutsprocess efter den utredning som regeringens utredare redovisat i dag.

För att kunna agera vid snabba och oförutsägbara förlopp behöver Försvarsmakten direkt kunna beordra sina logistikresurser utan att förhandla genom en beställning till FMV. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Regeringens särskilde utredare har i dag den 14 december, presenterat sina slutsatser kring framtida materiel- och logistikförsörjning. Förslaget omfattar allt från anskaffning av större system som till exempel Jas Gripen och ubåtar till mängdmateriel som exempelvis vapen och fordon. Det omfattar också resurser i form av service, förråd och verkstäder för den dagliga driften och materielunderhållet.

– Försvarsmakten vill trycka på ett antal viktiga frågor: Vi vill kunna leda och organisera logistik på likartat sätt oavsett konfliktnivå. Vi vill kunna prioritera och styra utformningen vid anskaffning av all materiel. Vi vill också återigen vara en egen upphandlande myndighet i likhet med alla andra myndigheter, säger kommunikationsdirektör Marcela Sylvander.

En anslagspost viktig att behålla

Försvarsmakten uppfattar att regeringens utredare har gjort en gedigen analys, och är vid en första anblick i huvudsak positiv till förslagen.

– Men för Försvarsmakten är det avgörande att vi även i fortsättningen får behålla pengarna, det vill säga anslagsposten, för anskaffning av materiel av mindre ekonomisk omfattning, beredskapslager och anläggningar - i enlighet med utredarens rekommendation, säger Marcela Sylvander.

Förslag att medarebetare förs tillbaka

Utredaren föreslår att vissa verksamheter överförs till Försvarsmakten från FMV. Det gäller service-, förråds- och verkstadstjänster för förbandsverksamheten. Det gäller även upphandling inom logistikförsörjningen och resurser för driftstyrning av materielen. Försvarsmakten kan då styra en sammanhållen logistikkedja och prioritera vid olika konfliktnivåer.

– Om politiska beslut fattas om verksamhetsöverföringar, kommer vi att omgående göra vad vi kan för att medarbetarna snabbt kommer på plats och känner sig välkomna till Försvarsmakten. All kompetens behövs, säger Marcela Sylvander.

Försvarsmakten ska nu sätta sig in i vad utredningen innebär i detalj och ser fram emot att få lämna sitt yttrande.