Fältarbetsinriktade uppgifter på Gotland

Att kunna göra förändringar i terrängen för att skapa fördelar för sig själv eller för att skapa nackdelar för en motståndare kan vara helt avgörande i en konflikt. För att öva detta och andra viktiga förmågor finns nu delar av Göta ingenjörregemente, Ing 2, under en tid på Gotland.

En grupp ingenjörsoldater patrullerar på södra Gotland. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Förbandets bandvagnar rullar ut från Visby hamn efter att ha skeppats över under kvällen. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
En fältarbetssoldat tankar sitt fordon. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Två ingenjörbandvagnar står upplastade på sina trailers under överskeppningen från fastlandet. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Ingenjörtruppernas huvuduppgift är att utföra fältarbeten, vilket betyder att de med olika typer av åtgärder förändrar terräng och infrastruktur till sin egen fördel, eller till motståndarens nackdel. För att få ut bästa effekt rekognoseras stora områden på ön i syfte att identifiera strategiska och bra platser för fältarbeten. Allt i syfte att öka förbandets förmågor inom exempelvis blockering och spärrning av flygfält, fältarbetsdykning, mineringsarbeten, rekognosering av hamnar och vägar, patrullering eller att skapa framkomlighet för andra förband.

Efter ankomst till övningsfältet ordnar soldaterna med förläggning och utrustning. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten


− Att kunna infrastrukturen och miljön på ön skapar förutsättningar för att skapa en hög tillgänglighet och tröskeleffekt för våra förband vilket behövs för att kunna möta en förändrad omvärldsutveckling, säger bataljonchef Carl-Axel Blomdahl.

Inledningsvis kommer förbandet att genomföra en beredskapskontroll som syftar till att mäta förmågan för denna typ av uppgift. Enligt bataljonchefen är kontrollen ett bra stöd och ger en bra uppfattning om vad förbandet behöver förstärka.

− Vi ser fram emot en period som kommer utveckla oss själva men även öka förmågan att försvara Gotland tillsammans med andra förband och myndigheter. Med ett gemensamt mål, att förstärka nationens försvarsförmåga, avslutar Carl-Axel.