Unik förmåga till undervattens- och sjömålsstrid

Skarpa minor och sjunkbomber sprängdes, sjömålsrobot 17 avfyrades. För två av Amfibieregementets kompanier har övning Swenex redan inletts.

Amf 1 GSS/T ur 203.amfibieskyttekompaniet och sensorpluton genomför undervattenstrid och sjömålsstrid inför SWENEX.
Amf 1 GSS/T ur 203.amfibieskyttekompaniet och sensorpluton genomför undervattenstrid och sjömålsstrid inför SWENEX.
Sensorpluton fällde sjunkbomber från stridsbåt och sprängde sjöminor. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
203.amfibieskyttekompnaiet och sensorpluton genomför undervattensstrid och sjömålsstrid inför SWENEX
Det är vikitgt för sensorplutonens personal att öva med skarpa system för att se vilken effekt minvapnet har. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
203.amfibieskyttekompnaiet och sensorpluton genomför undervattensstrid och sjömålsstrid inför SWENEX
Sjömålsrobot 17 är precis som det låter ett vapensystem som främst används mot sjömål. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
203.amfibieskyttekompnaiet och sensorpluton genomför undervattensstrid och sjömålsstrid inför SWENEX
Sjömålsrobot 17 är lättgrupperat, de tidvis anställda soldaterna visade åter prov på att kunskaperna sitter. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
203.amfibieskyttekompnaiet och sensorpluton genomför undervattensstrid och sjömålsstrid inför SWENEX
203.amfibieskyttekompaniet var uppställda för att ta del av sensorplutonens övningar. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
203.amfibieskyttekompnaiet och sensorpluton genomför undervattensstrid och sjömålsstrid inför SWENEX
Några av kompaniets stridsbåtar stävar mot en ö i skärgården. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
203.amfibieskyttekompnaiet och sensorpluton genomför undervattensstrid och sjömålsstrid inför SWENEX
Förbandets tidvis anställda såväl som kontiunerligt anställda soldater har en djup kunskap i deras respektive huvudtjänster. Det finns också en enorm bredd av civila yrken hos de tidvis anställda vilket märks när de är inne för tjänstgöring. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under lördagen var det åter dags för 203:e amfibieskyttekompaniets deltidssoldater att ställa in sig för tjänstgöring. Närmare 150 soldater har ställt sina civila åttaganden åt sidan för att tillsammans med övriga förbandet delta i den stundande marina nationella övningen. Under helgen omgrupperade också sensorpluton tillhörande 17:e bevakningsbåtkompaniet till Berga för att också inleda övningen redan under helgen.

Förtroende för vapensystemen


Verksamheten drog i gång omgående för de två enheterna där sensorplutonen inledde dagen med att genomföra sprängning av sjöminor och sjunkbomber. Sensorplutonen är en kvalificerad snabbrörlig enhet med huvuduppgiften att bedriva fast- och rörlig spaning på och under havsytan i kustnära områden. För att kunna lösa uppgifterna använder sig plutonen bland annat av passiva sonarsystem, kontrollerbara mineringar, sjunkbomber och tunga understödsvapen. Syftet med sprängningarna var dels att öva taktiska uppgifter men också att fortsätta utveckla förmågan till undervattensstrid.

Efter en fältlunch var det dags för de tidvis tjänstgörande soldaterna att skjuta sjömålsrobot 17. De tidvis tjänstgörande soldaterna har civila yrken och studier vid sidan av sin anställning i andra amfibiebataljonen. De kallas in med jämna mellanrum för utbildningar och övningar med syftet att behålla och utveckla deras kompetenser.

Att genomföra skarpa moment med förbandets olika vapensystem är viktigt ur flera aspekter, dels att personalen ska öva under realistiska förhållanden, men det ger också tillfälle till att utbilda och validera nya övningsledare för robotsystemet och för att upprätthålla kompetens inom undervattens-och ytstrid. Det är också viktigt att personalen har förtroende för de system de ska verka med och en förståelse för vilken effekt de har vilket uppnås med skarpa övningar. Förbandet är unika med förmågan att genomföra undervattens – och sjömålsstrid i den speciella skärgårdsmiljön vilket dagens övningar ännu en gång gav prov på.