Försvarsmedicinsk förmåga övas

Elva sjukvårdsgrupper från olika förband i landet har under den gångna veckan övat och tränat sjukvårdstjänst i en funktionsövning som genomförts vid Försvarsmedicincentrum.

En skademarkör som simulerar en skottskadad soldat förbereds inför operation av traumaenheten (EEC) Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten
I momenten övas akut omhändertagande under fältmässiga förhållanden med tidspress och högt tempo Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
För att göra övningarna så realistiska som möjligt används blan annat sakdemarkörer med en amputation från en verklig skada. Skademarkörernas skador är skickligt sminkade och ser mycket verklighetstrogna ut. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
- När vi övar med förbandet blir det inte samma fokus på sjukvårdsdelen så jag är jättenöjd med att få öva så mycket i funktionen, säger Johanna Magnell är vagnchef för sjukvårdsgruppen i Rasbo kompani vid Ledningsregementet. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten
- Förbanden ökar kompetensen i hela sjukvårdskedjan där allt från omhändertagande, ledning och rapportering ingår, berättar överstelöjtnant Timo Strömwall. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten

Deltagarna övar i sin befattning både individuellt och i team och schemat är brett - från teori inom folkrätt till övningar med omhändertagande vid masskadeutfall. 

Funktionsövningen där 200 personer deltar är bara en i raden av övningar som kommer genomföras inför den stora försvarsmaktsövningen Aurora 17. Målet är att de övade enheterna skall få en enhetlig bild, kunskap i och skicklighet på försvarsmedicin som grundar sig på försvarsmaktsreglementet för försvarsmedicin och sjuktransportledning.

- Förbanden är duktiga på sjukvårdsdelen men behöver även öva på funktionsdelen, säger överstelöjtnant Timo Strömwall, chef för Försvarsmedicinska enheten vid Försvarsmedicincentrum. Förbanden ökar kompetensen i hela sjukvårdskedjan där allt från omhändertagande, ledning och rapportering ingår.

 Övningen har genomförts på Göteborgs garnisons område, vid Sisjöns övningsfält och till del även i skärgården. Förutom sjukvårdsgrupperna övas olika vårdenheter. På garnisonen fanns en förbandsplats, en motsvarighet till vårdcentral med möjlighet till intensivvård samt en EEF, Early Entrance Force, upprättad. EEF är en traumaenhet med operationsförmåga. På Sisjöns övningsfält fanns också en förbandsplats och en LTG, lätt traumagrupp, med förmåga att snabbt sätta upp en mindre förbandsplats för att stabilisera och göra livsupprätthållande åtgärder på patienten innan avfärd till nästa vårdinstans.