Säker kommunikation

Marinens Radio, MaRa har som huvuduppgift är att förmedla kommunikation mellan Försvarsmaktens enheter. Man stödjer också samtliga förband i deras användning av Rakel, systemet som gör det möjligt med snabb, och säker kommunikation. Under den senaste veckan har man haft extra bråda dagar för att kunna ge stöd till användare under Flygvapenövning 2016.

"Det märks i inflödet att det är mer på gång, och det är riktigt roligt", säger Kenneth Bergström. Foto: Försvarsmakten

Rakel är ett radiokommunikationssystem som används av en mängd samhälsviktiga funktioner som arbetar med skydd och säkerhet. Polisen, Räddningstjänsten och Försvarsmakten är några av dem. Med en Rakel i sin hand kan man enkelt kontakta en eller femtio personer samtidigt oavsett om det är för kontakt med andra enheter från Försvarsmakten eller från andra myndigheter. Myndigheten för skydd och beredskap ansvarar för Rakel i Sverige. Inom Försvarsmakten är det FMKC (Försvarsmaktens kommunikationscentral), Marinens Radio som stödjer förband och användare av systemet. Marinens Radio tillhör Sjöinformationskompaniet som i sin tur hör till Marinbasen.

Just nu har det pågått många övningar inom Försvarsmakten och Flygvapenövning 2016 är en av dem. Av den anledningen är det extra många operatörer i Marinens Radio som har jobbat med att stödja alla användare, gamla som nya.

– Vi administrerar övriga förbands Rakelanvändning över tiden och bara för att det pågår övningar avstannar inte den dagliga verksamheten. Det märks i inflödet att det är mer på gång, och det är riktigt roligt, säger Kenneth Bergström.

Uppgifterna består bland annat i att på- och avaktivera Rakelmobiler och att koppla samman talgrupper. Dagarna innan den stora flygövningen drog igång var det många metodfrågor som ramlade in till centralen.

– Exempelvis har vi kunnat sätta samman olika talgrupper till än större grupper för att förbättra kommunikationen och öka snabbheten att förmedla information. Detta är bara några knapptryckningar för oss men de förbättrar arbetet för de som har behov av det säger Niclas Lyngstam.

Ett jobb i Marinens Radio kanske inte syns så mycket, då man verkar mest i det dolda, men det ger snabb och säker kommunikation där det behövs inom Försvarmaktens operativa verksamhet. Dygnet runt, året om.