Övergiven väska

Den stod övergiven i en av hallarna på Umeå flygplats. Övningen gick ut på att identifiera ett eventuellt hot från väskan och om så var fallet, neutralisera det. Den norska EOD-gruppen blev i övningen kallad till Umeå flygplats efter en händelse tidigare på dagen där man misstänkte att nervgas var inblandat.

Det ser ödsligt och odramatiskt ut. Den kvarlämnade väskan stod ensam i den utrymda flygplatshallen. Glömd eller avsiktligt lämnad var frågan. Farlig eller inte en annan. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Mycket materiel kännetecknar inte bara en EOD-grupp. Det kännetecknar hela arbetsfältet CBRNE. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Snabbt plockades den materiel fram som skulle användas för uppgiften. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Kontroll av ”allt” ingår som en tydlig komponent i en EOD-soldats uppgifter. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Här tar besöket vid EOD slut. Gruppen bjuder inte på något mer av sina metoder och sin materiel. Huvuddelen av denna grupps verksamhet omgärdas av sträng sekretess. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Förutsättningen byggde på att en väska tidigare under dygnet tagits om hand i Stockholm och att de som gjort detta nu visade symptom på nervgasförgiftning. Den norska gruppen fick tillträde till ”airside” på flygplatsen och parkerade sitt fordon, sin ”Dingo”, strax utanför den hall där det misstänkta föremålet hade lämnats. För säkerhets skull hade flygplatsen stängt ned det berörda området och soldaterna kunde arbeta tämligen ostört.

Hot från gas

Förutsättningen ställde höga krav på EOD-soldaterna. Att CBRNE-området är materialkrävande förstår alla som möter denna grupp i sitt stora fordon och tillika stora släpvagn. Dock är det ingen tvekan om annat än att detta jobb fostrar soldater som har minutiös kontroll på sin utrustning. Det resulterade i att gruppen inte behövde ta några risker då det kunde vara aktuellt med gas. Snabbt kom personalen till skott med att få fram sina skyddsdräkter för att undersöka den kvarlämnade väskan. Ombyte! På med utrustningen och - framåt!

Reccex 2016

Reccex 2016, Reconnaissance exercise är en övning till skydd mot massförstörelsevapen.

Tid: 20 -28 september 2016

Plats: Umeå Västerbotten, Försvarsmaktens område med övnings- och skjutfält.

Organiseras av: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Deltagare: Cirka 200 från Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Sverige.

Frågor om övningen hänvisas till:
Wilhelm Guldbrand, Informationschef vid Totalförsvarets skyddscentrum, tel: +46 70-686 55 59.

Läs mer om övningen

Karta