Syftet med Reccex är att öva samarbete i ytterst komplicerade miljöer med höga krav på deltagarna samt att jämföra metoder, utrustning och taktik för att förhindra katastrofer som skulle kunna resultera i militära och eller civila offer. I detta sammanhang är det viktigt att tillsammans öka säkerheten vid hot från massförstörelsevapen.

I övningen deltar cirka 200 personer från fem nationer: Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Sverige.

Övningens ändamål:

  • Träna CBRNE-förband, med skarpa och simulerade ämnen.
  • Dela och utbyta erfarenheter avseende metoder mellan deltagarna i övningen.
  • Lösa uppgifter med tillfälligt sammansatta grupper.
  • Träna ammunitionsröjningsgrupper som en stödjande del i lösandet av en uppgift i CBRN-miljö.
  • Repetera omhändertagande av skadade i en CBRN-miljö.
  • Öka samarbetet och övningarna tillsammans med andra inom CBRNE-området.
Reccex 2016

Reccex 2016, Reconnaissance exercise är en övning till skydd mot massförstörelsevapen.

Tid: 20 -28 september 2016

Plats: Umeå Västerbotten, Försvarsmaktens område med övnings- och skjutfält.

Organiseras av: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Deltagare: Cirka 200 från Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Sverige.

Frågor om övningen hänvisas till:
Wilhelm Guldbrand, Informationschef vid Totalförsvarets skyddscentrum, tel: +46 70-686 55 59.

Läs mer om övningen