Försvarsmakten genomför beredskapskontroll på Gotland

Just nu pågår en beredskapskontroll på Gotland med soldater och enheter från flera förband. Beredskapskontroller genomförs för att kontrollera att de förmågor Försvarsmakten är kravsatta att ha också fungerar som de ska.

Operativa reserven från Skaraborgs regemente P4 genomför beredskapskontroll på Gotland. Här framrycker fordon i hamnen i Visby.
Operativa reserven från Skaraborgs regemente P4 genomför beredskapskontroll på Gotland. Här framrycker fordon i hamnen i Visby.
Operativa reserven från Skaraborgs regemente, P4, tillsammans med enheter från Luftvärnsregementet, LV 6, genomför beredskapskontroll på Gotland. Här patrullerar soldater och fordon i Visby hamn. Foto: Joakim Elovsson/ Försvarsmakten
Kompanichef Fredrik Månsson förbereder sig och sitt kompani inför dagens verksamhet i centrala Visby. Foto: Joakim Elovsson/ Försvarsmakten

Med start på måndagen genomför Försvarsmakten nu en övning i form av en beredskapskontroll på Gotland och den kommer att pågå i en dryg vecka. Deltar gör drygt hundra soldater ur den operativa reserven från Skaraborgs regemente, delar av Andra amfibiebataljonen och enheter från Luftvärnsregementet.

- Vi kommer att genomföra ett antal olika uppgifter. Det kan exempelvis röra sig om skarpskjutningar på skjutfälten, patrullering i centrala Visby, bevakning av nyckelterräng och andra liknande uppgifter, berättar Fredrik Månsson, kompanichef för den operativa reserven från Skaraborgsregementet, P4.

De senaste åren har det skett en ökning av övningsverksamheten på Gotland på grund av dess militärstrategiskt viktiga läge och även fortsättningsvis kommer Försvarsmaktens verksamhet att bli ett naturligt inslag på ön.

- Regeringen har konstaterat i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet att den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde försämrats under de senaste åren. För att öka förmågan att försvara Gotland behöver vi låta förbanden öva i rätt område och i rätt miljö, säger generalmajor Berndt Grundevik, ställföreträdande chef för Försvarsmaktens insatsledning.

Förbanden kommer att synas på många olika platser på Gotland men verksamheten kommer främst att bedrivas på militära övningsområden.