Marin utveckling

Under tidig sommar, återlämnades HMS Skaftö tillbaka till Amfibieregementet efter drygt femton månaders ombyggnation.

Ledningsfartyget HMS Skaftö är åter tillbaka på förbandet efter ombyggnation Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Förbandschefen överste Peder Ohlsson, fick en rundvandring ombord på det "nya" fartyget tillsammans med förbands- och kompaniledningen Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
HMS Skaftö är en unik resurs med hennes möjligheter att ha samband med både sjö-och landförband Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten

Fartyget fungerar som 17:e bevakningsbåtkompaniets ledningsfartyg och var i behov av att rustas upp för att vara det ledningsstöd som kompaniet har behov av. Ombyggnationen har omfattat många olika system på fartyget såsom till exempel sambands- och ledningssystemen, huvudmaskineriet, kök och andra utrymmen. Fartyget har också utrustats med ett nytt ROV-system, som står för Remotely operated underwater vehicles. Enkelt beskrivet är det en styrbar farkost med olika sensorer som används under vattnet.

Unik resurs

De ändringar som har gjorts har inte enbart ökat den tekniska förmågan utan den har dessutom medfört att personalen har en betydligt bättre ergonomisk och ändamålsenlig arbetsplats som i sin tur ökar uthålligheten.

HMS Skaftö är en unik resurs inte bara för det egna förbandet, utan ombyggnationen har medfört att fartyget nu kan ha samband med både sjögående såväl som landgående enheter. Att kunna ha samband med olika förband leder till förbättrade möjligheter att utbyta information mellan enheter och genom det få en bättre lägesbild. 

När fartyget är fullbemannat har den en besättning på 14 personer. Det finns dock möjligheter att ta ytterligare personal ombord om behov finns, totalt kan fartyget ta 31 personer. Besättningen är en blandning av officerare, specialistofficerare och soldater, inom kategorierna nautik, maskinteknik, förplägnad och ledning. 

Överlämningen

Ombyggnationen genomfördes på västkusten, närmare bestämt vid Ö-varvet på Öckerö. Förbandet och Ö-varvet har under hela utvecklingen haft en nära dialog i syfte att ombyggnationen skulle bli precis så som det efterfrågades. När det var dags för överlämning eller återlämning, deltog förbandsledningen med överste Peder Ohlsson i spetsen. Personal från både Ö-varvet och förbandet hade samlats vid återlämningen, där Ö-varvets personal i detalj redogjorde för de ändringar som hade gjorts för den samlade skaran. Efter själva överlämningen genomfördes en rundtur på det nya moderna fartyget.  Alla är nöjda med att HMS Skaftö åter är på förbandet.