Med fanor och musiken ljudande

Livregementets husarer

De båda hemvärnsbataljonerna i Örebro-Värmlandsgruppen deltog traditionellt i årets nationaldagsfirande i sina respektive län. I både Örebro och Karlstad var personalen tidigt på språng.

Cirka 7000 personer hade kommit till Sandgrund denna soliga 6 juni. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten

Nationaldagsfirandet vid Örebro slott passar den som är morgonpigg! Med morgonfåglarnas ackompanjemang och Örebro slott som fond började man redan klockan 07.50.

Nationaldagsfirandet vid Örebro slott arrangeras av Länsstyrelsen, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) och Sannahedsbataljonen. Landshövding Maria Larsson högtidstalade och delade ut fanor och flaggor från Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Hemvärnets Musikkår Guldsmedshyttan stod för den musikaliska inramningen.

Fanvakt i Karlstad

När Värmlands regemente år 1994 flyttade från Karlstad utfärdade kommunen ett privilegiedokument. I detta ges regementet för alltid rätten att: "..för alltid rätten att efter anmälan marschera med sina förband genom vår stad med fanor blottade, under vapen och med musiken ljudande."

Värmlandsbataljonen är det hemvärnsförband som för regementets traditioner och fana vidare. Man har under många år ställt upp en fanvakt som deltar i nationaldagsfirandet, så även i år.

Ceremoni på Stora torget

På torget genomfördes en ceremoni med parad för fanan, fanmarsch och ett musikprogram av musikkåren. Därefter marscherade man till Sandgrundsudden där Karlstad kommuns nationaldagsfirande ägde rum med ett innehållsrikt underhållningsprogram. Publiken bestod av uppskattningsvis 7000 personer.   

I år hade man förstärkning av en vakttrupp. Dessa ingår i den styrka som håller på att träna för kommande högvakt i september och som fick känna på hur det är att framträda inför publik. Vidare medverkade fanbärare ur Tingvalla ungdomsavdelning och Karlstads musikkår.