Månader av förberedelser, dagar av genomförande

Övning baltops är avslutad för svenskt deltagande. Scenariot har byggt på ett FN-mandat där den multinationella styrkan gemensamt skulle skapa demokrati i ett oroligt område.

Syftet har varit att öva styrkor i en multinationell kontext på alla nivåer. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amfibiesoldaterna har övat många moment både enskilt såväl som tillsammans med andra nationer. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Under stora delar av övningen har förbandet varit grupperat ombord på det nederländska amfibiestridsstödfartyget Johan de Witt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
När sista övningsmomentet var avslutat på Utö, passade förbanden på att integrerar i väntan på avtramsport. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Svenska och finska soldater landsteg på Utö, tillsammans med tyska och amerikanska soldater. Samarbetet fungerade mycket bra. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amfibiesoldat på väg mot stridsbåtarna, i bakgrunden skymtar en amerikansk helikopter. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ett deltagande i multinationella övningar ökar förbandets förmågor. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det blev en självklarhet att jobba tillsammans, svenska soldater har precis ilastat en "skadad" soldat ombord på en finsk Jurmo båt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kommandospråket i SWEFIN ATU är svenska. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Skarp eldunderstöd från spetsflyg och helikopter genomfördes på Utö. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Multinationell trupp har landstidigt på Utö. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Finlands nya båt kallad Jehu, deltog självklart i övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Efter några intensiva dagar på Utö, ilastade de svenska och internationella trupperna i sina respektive båtar och amfibiefordon för att lämna Utö för den här gången. Övning Baltops började lida mot sitt slut.

Planeringen inför Baltops 16, inleddes redan under förra året där man också i ett tidigt skede hade en önskan om att få genomföra delar av övningsmomenten på svensk mark då erfarenheterna från föregående års genomförande var positiva. En annan önskan var också att anta utmaningen att tillsammans kunna lösa uppgifter i den svåra skärgårdsterrängen som Sveriges skärgård utgörs av. Övningen var indelad i olika faser där den inledande delen fokuserade på att utbilda och samöva förbanden i en så kallad CET/FIT fas som står för Combat Enhancement Training & Force Integration Training. Den inledande fasen genomfördes på olika platser runt om i Östersjön. För amfibiebataljonens del, genomfördes CET/FIT fasen i Finland främst tillsammans med andra nationer inriktade på amfibieuppgifter. I Finland deltog, Sverige, USA, Tyskland och Storbritannien och självklart Finland.

Tillämpad övning

De svenska amfibiesoldaterna var under den första fasen grupperade ombord på det nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Johan de Witt, vilket också gav utmärkt tillfälle att öva moment ifrån ett amfibiefartyg och självklart också tillsammans med fartygets besättning. På väg mot svenska Utö och nästa fas, kallad TACEX, Tactical Exercise, embarkerade också finska Nylands Brigad. Detta möjliggjorde samövning med den svensk/finska gemensamma amfibiestyrkan, kallad SWEFIN ATU, Swedish Finnish Amphibious Task Unit. Våra respektive förband har haft ett nära samarbete sedan slutet på 1990-talet, att gemensamt kunna öva i en multinationell kontext är nödvändigt för att fortsätta utveckla våra gemensamma förmågor.

TACEX innebar också att övningen övergick till en tillämpad del där förbanden nu skulle prövas i sina färdigheter att gemensamt lösa uppgifter inom ramen för det FN-mandat som stödde den multinationella insatsen.

Bidrar till stabilitet

Svenska förband har under många år deltagit i multinationella övningar i större eller mindre skala. Att fortsatt kunna delta i övningar likt BALTOPS är nödvändigt för den fortsatta utvecklingen. Amfibieregementet som exempel har en unik förmåga att lösa uppgifter i skärgårdsmiljö och grunda vatten, att kunna öva tillsammans med andra nationers amfibieförband möjliggör förmågeutveckling. Våra förband får också ett kvitto på att vi är välutbildade och efterfrågade. Sverige är en viktig medspelare och vi har förmågan att tillsammans med andra nationer bidra till stabilitet kring Östersjön.

Baltops 2016

Cirka 6000 man från 17 olika nationer har deltagit i Baltops. Övningsområdet har varit mellersta och södra Östersjön. Syftet har varit att träna större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans skapar säkerhet och stabilitet kring Östersjön.

Ur Amfibieregementet har cirka 300 personer deltagit i den multinationella styrkan. Amfibieregementet har dessutom tillsammans med amerikansk trupp, utgjort motståndare.