Kommunikation så fort som möjligt utan fördröjning

Marinens Radios roll i Baltops 16 är att med hjälp av radiokommunikation förmedla information till och från deltagande svensk korvett och svensk ubåt i syfte att de alltid ska ha gällande underlag och att rapporter från dem har nått berörda mottagare. Detta innebär trafik på olika radiosystem för att kunna kommunicera med enheterna och kontakt med såväl tysk som svensk ledning.

Marinens radio, MaRa, är de som inte alltid syns men som skulle saknas om de inte var där. De förmedlar signaler mellan övande svenska enheter och övningsledningen med flera. Foto: Niclas Lyngstam/Försvarsmakten

Övningen har föregåtts av omfattande sambandsplanering i syfte att säkerställa att det finns lämpliga radionät, med mera som kan användas.

Benny Bergman, sambandsledningsofficer på Marinens Radio är en av dem som har jobbat med radiotrafiken under Baltops 16.

– Vi har löpande fått signaler till och från fartyg och till och från staber iland i Tyskland och Sverige som vi försöker hantera så fort som möjligt utan fördröjningar, säger Benny.

Marinens Radio har bemanning dygnet runt, året runt, och förmedlar både övnings- och skarp/insats radiotrafik såväl nationellt som internationellt.

Marinens Radio har sändar- och mottagarplatser över hela landet, både för (LF) ubåtstrafik, och (HF) fartyg, långdistanstrafik med mera.