Fokus på brigad och bataljonsstaber

– Övning Brigstri bidrar till ökad ledningsförmåga

Att öva är en nödvändighet för att bli bättre. Mycket och ofta krävs för att ständigt öka sin förmåga och för att hitta de områden som kräver utveckling. I Skövde ligger den kommande veckan fokus på att öva arméns brigad- och bataljonsstaber i och med övning Brigstri 16 som nu är igång.

Förberedelser inne i ledningsträningsanläggningen, LTA innan förbanden anländer till Skövde. Innan övningen startar måste tekniken kontrolleras och deltagare utbildas i hur systemet ska användas. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Förbanden anländer till Skövde under tisdagen och onsdagen, därefter drar övningen igång i full skala. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Arméns förband har en tydlig övnings- och träningsplan som sammanhålls av Markstridsskolan. I den planen finns en stegring för förbanden så att det kontinuerligt sker en utveckling av brigadförmågan, att alla förband ska fungera som en helhet i ett stort system. Under Brigstri är det fokus på övning av samordning av strid på marken.

– Det här är en övning som är en del i den sammanhängande planen. Det finns en tydlig riktning i vilken vi ska gå för att öka vår förmåga på det sätt som är beslutat, säger Åke Palm, som jobbar med övningsplanering vid Markstridsskolan. Brigstri är ett nödvändigt steg för arméns staber på högre nivå. 

Omfattande övning

Brigstri är en omfattande övning med drygt 600 deltagare och den genomförs under ledning av Markstridsskolan. En stor roll i övningen har de träningsanläggningar som finns i Skövde där man med hjälp av datasystem och simulatorer kan öva ledning och samband i stor skala utan att alla soldater behöver finnas på plats. Många olika nivåer kan öva med och mot varandra tack vare dessa system, som har förberetts för att innehålla all den information som behövs för att driva övningsscenariot.

– Ledningsträningsanläggningen ger oss möjlighet att genomföra den här typen av övning på ett effektivt sätt då man kan spela upp händelseförlopp baserat på de olika stabernas agerande, berättar Marko Tillaeus som jobbar vid träningsenheten vid Markstridsskolan. Beslut som fattas av staber ute på fältet får konsekvenser som de sedan måste hantera när vi effektuerar dem i systemet och på så sätt kan vi öva flera olika ledningsnivåer samtidigt.

Övningen startade under tisdagen och pågår fram till och med måndag vecka 24.