25:e gången och det ska vara rätt sak, i tid, på rätt plats och med rätt kvalitet

Under 24 tidigare tillfällen har Sverige deltagit i övningen Baltops – Baltic Operations. Övningen går ut på att skapa stabilitet i ett spelat konfliktområde genom ett FN-mandat där förmågan att hjälpas åt militärt ligger i fokus. Ledningsförmåga övas och bekräftas på alla nivåer från korpral till amiral under två veckor i juni med totalt över 4000 deltagande män och kvinnor.

Urlastning av ett Amerikanskt C-17 Transportflygplan inför Baltops 2016. Foto: Örjan Nolén/Försvarsmakten

Marinbasen deltar med en stödjande roll genom ett så kallat FLS, Forward Logistic Site. Där hittar man lösningar både på de behov som har inkommit när man förberedde och planerade övningen och på uppkomna behov och utmaningar som uppstår efterhand. Formellt sett sysslar ett FLS med PMC, alltså Personnel, Mail and Cargo, vilket mest handlar om transporter av personal, paket och andra prylar som behövs för att hålla fartyg, båtar, flygplan, helikoptrar, fordon och människor i gång.

 

Rätt sak i rätt tid

Ledord i planeringen är ”rätt sak”, ”i tid”, ”på rätt plats” och med ”rätt kvalitet”, men ibland blir det inte som man tänkt. Det är då omdöme och erfarenhet kommer till sin fulla rätt och man som chef blir särskilt stolt över sina medarbetare. Något Logistikkompaniets Örjan Nolén, chef för FLS under övningen, kan vittna om.

 

– Både små och stora problem löstes i samband med lossningen av ett Amerikanskt C-17 transportflygplan och vid lastningen av ett stort Holländskt fartyg, HNLMS Johan de Witt. Vi är ett bra gäng här och vi ser fram emot de utmaningar vi kommer att ställas inför under övningen, säger Örjan Nolén.