Logistik med finsk sisu!

Har du som fartygsbesättning behov av mat, bränsle, oljor eller ammunition? Eller kanske skrivarpapper, toner eller pennor? Eller måste en i din besättning snabbt komma hem av någon anledning? Då finns den landburna logistikgruppen där redo för att, så snabbt det går, lösa dina behov.

Markering av tavla efter genomförd skjutning. "Att upprätthålla den personliga färdigheten i hantering av vapen är en naturlig del i en logistikers vardag" säger Niklas Lauinger, ställföreträdande chef för supportenheten. Foto: Christian Wentzel/Försvarsmakten
På 100 m är måltavlan inte så stor. Genom att skjuta i liggande ställning ökar precisionen, men det krävs ständig träning för att uppnå Försvarsmaktens krav på skjutförmåga. Foto: Christian Wentzel/Försvarsmakten
Oljan i motorn kontrolleras under ”daglig tillsyn”. Det är kritiskt att all materiel ständigt underhålls och sköts om för att alltid vara insatsklar. Foto: Gustav Thörnblom/Försvarsmakten
Det är bitvis trångt med utrymmet på grupperingsplatsen och det gäller att vara noggrann och uppmärksam när lasten växlas av från lastbilen. Foto: Gustav Thörnblom/Försvarsmakten
Även ett stödfartyg måste bunkra emellanåt, för att kunna lämna ut bränsle till övriga fartyg. FNS Louhi ingår i styrkan och kan leverera ”allt mellan himmel och jord” och är ett välkommet tillskott i logistikgruppen. Foto: Christian Wentzel/Försvarsmakten
När solen steker är det viktigt att kylkedjan hålls obruten för livsmedel som fartygen beställer. Logistikgruppen har tillgång till ett antal kyl-och fryscontainers som används för mellanlagring av livsmedel i väntan på att fartygen har möjlighet att erhålla leverans. Foto: Christian Wentzel/Försvarsmakten
Akterdäck på FNS Louhi känns stort som ett balsalsgolv när det inte är ockuperat med last. Här syns personal från Sverige och Finland diskutera möjligheter och begräsningar i hur att använda fartyget inom logistikfunktionen i SFNTG. Foto: Christian Wentzel/Försvarsmakten
Mikael, Oliver och Martin är relativt nyanställda soldater, som under övningen arbetar i supportenheten som logistiksoldater. Till vardags tjänstgör de i andra logstödsplutonen vid Marina logistikkompaniet på Berga utanför Stockholm. "Det är nyttigt och givande att samöva med finska enheter men även med kolleger från F 17 som är samgrupperade med oss under övningen", säger Mikael. Foto: Gustav Thörnblom/Försvarsmakten

Just nu övar Sverige och Finland tillsammans inom ramen för SFNTG (Swedish Finnish Naval Task Group) runt vattnen kring Gotland och på Gotland finns sjöstyrkans logistikdel grupperad. Denna består av en stabsdel, en teknikenhet (med kvalificerade tekniker och reservdelar) samt en supportenhet med fordon för persontransporter och lasthantering, kyl- och fryscontainers och samband. Personalen består av både svenska och finska logistiker och arbetsspråket är därför engelska.

 

– Just att arbeta integrerat med våra finska kollegor och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper, är väldigt lärorikt för oss alla. Eftersom våra två nationer arbetar lite annorlunda hemma i respektive land, använder vi NATO-procedurer för att ha en gemensam plattform att utgå ifrån och det ställer krav på bred kunskap och erfarenhet hos oss logistiker säger Johan Igert, Chef för Task Unit Logistics.

 

Under de nio dygnen som övningen pågår försörjs de sjutton fartygen i styrkan primärt av tre stycken stödfartyg. Dessa har stor kapacitet att bunkra fartygen med bränsle och vatten till sjöss, men ibland går saker sönder och då krävs till exempel tekniker och reservdelar från både Sverige och Finland. Detta är en av huvuduppgifterna för stabsdelen, att koordinera transporter och beställningar mot respektive hemmanation.

 

Men en landburen logistikorganisation ska inte bara kunna leverera logistik – de måste även vara duktiga på att uppträda taktiskt på marken och kunna skydda sig själva och sin last om hotnivån skulle öka. Därför tas alla tillfällen i akt att träna på exempelvis dold gruppering, försvar av gruppering och personlig skjutträning. Idag har därför delar av supportenheten tillbringat några timmar på skjutbanan, för att träna på grundläggande skjutövningar.

 

– Idag övar vi på snabb- och precisionsskytte, både med och utan rödpunktssikte. Vi försöker öva så ofta vi kan, för att upprätthålla vår förmåga men även för att vi ska känna oss trygga med varandra i gruppen säger Niklas Lauinger, ställföreträdande chef för supportgruppen.

 

Under dagen genomfördes även en gemensam lunch ombord det finska stödfartyget FNS Louhi i form av GRILLEX, vilket vara mycket uppskattat! Förutom att avnjuta grillade hamburgare fick även deltagarna en rundvandring på fartyget och ett kortare föredrag av fartygschefen Kai Korolainen. Eftersom fartyget inte bara kan leverera bränsle till övriga fartyg, utan även kan användas för transport av förnödenheter med mera mellan land och övriga fartyg, lyder hon under chefen för den landburna logistikgruppen under övningen.

 

– Fartyget är relativt nytt i den finska marinen och vi håller ständigt på att utveckla de förmågor som vi kan stödja övriga fartyg med. Fartyget är väldigt mångsidigt och kan leverera bränsle och vatten till andra fartyg men kan även ta emot avlopps- och slagvatten om så behövs. Dessutom kan fartyget bära med sig upp till tolv 20-fotscontainers vilka kan innehålla verkstäder, reservdelar eller livsmedel säger Kai Korolainen, fartygschef på FNS Louhi.

 

På tisdag avslutas övningen SWEFINEX 16 och fartygen och landförbanden återvänder till sina hemmabaser. Förhoppningsvis med många nyttiga erfarenheter i bagaget, nya kollegiala nätverk skapade och en ökad förmåga att samarbeta över nationsgränserna mot ett gemensamt mål.