Marinen i skärgården

Marinen utgör en viktig del av Försvarsmakten tillsammans med armén och flyget. Marinen löser en mångfald av uppgifter längs den svenska kusten och i skärgården.

Marina förband löser tillsammans uppgifter längs Sveriges kuster och i skärgården Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Marina förband utgörs av Amfibieregementet, Fjärde sjöstridsflottiljen, Första ubåtsflottiljen, Marinbasen, Sjöstridsskolan och Tredje sjöstridsflottiljen. Marinen finns i huvudsak på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg, Skredsvik och i Karlskrona.

Marintaktiska staben utgör en del av Försvarsmaktens insatsledning och leder de marina stridskrafternas insatser. Marinchefen är marinens högste företrädare.

Här kan du hitta mer information om marinen och förbanden i Stockholms skärgård.