”Jag fortsatte i Hemvärnet för att jag vill göra skillnad”

Hemvärnet har genomfört stora förändringar de senaste åren. Medelåldern på personalen har sjunkit, utbildningen har blivit mer krävande, uppgifterna mer avancerade och utrustningen betydligt bättre.

Gruppchef Axel Lindstedt
Gruppchef Axel Lindstedt
Gruppchef Axel Lindstedt vid 291:a insatskompaniet, Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Hemvärnssoldaterna har bra utbildning coh modern utrustning
Hemvärnssoldaterna har bra utbildning coh modern utrustning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Numera ingår stridsbåtar i vissa hemvärnsförband
Sedan en tid tillbaka ingår stridsbåtar i vissa hemvärnsförband Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Hemvärnssoldater förflyttas med stridsbåtar
Hemvärnssoldater förflyttas med stridsbåtar Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kokgruppchefen Maria Skoglund ledde verksamheten vid koket
Kokgruppchefen Maria Skoglund ledde verksamheten vid koket Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Hundar är viktiga sensorer i Hemvärnet och Försvarsmakten
Hundar är viktiga sensorer i Hemvärnet och Försvarsmakten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

All personal som tjänstgör i Hemvärnet är frivilliga, de har tecknat avtal med Försvarsmakten där hemvärnssoldaten förbinder sig att tjänstgöra ett visst antal dagar varje år för utbildning och övning. Huvuddelen av personalen har genomfört värnplikt eller den grundläggande militära utbildningen (GMU), och har därefter valt att bli hemvärnssoldater.

Nyligen kallades personalen tillhörande 29:e Hemvärnsbataljonen in för att genomföra funktionsvisa övningar, det vill säga varje kompani fokuserade övningen på att förbättra sig inom sin egen funktion. Det rörde sig om allt ifrån bevakning, logistik, båttjänst till sjukvård. En av hemvärnssoldaterna som hade kallats in var gruppchefen på 291:a insatskompaniet, Axel Lindstedt.

Gamla fördomar

– Jag genomförde den grundläggande militära utbildningen för cirka 2,5 år sedan. Jag trivdes väldigt bra och ville fortsätta i någon form och jag tycker att Hemvärnet var ett bra alternativ. Jag har förstått att det har skett en stor förändring inom Hemvärnet, det har både skett en föryngring och utrustningen har blivit bättre. Visst har det funnits och finns säkert fortfarande fördomar om Hemvärnet. Innan jag själv blev aktiv hörde jag att det mest var gamla gubbar som lekte krig, jag vågar knappt säga det, men de kallades för ”prostatagerillan”, det kunde inte vara mer fel, sa Axel Lindstedt

De gamla fördomarna om Hemvärnet suddas ut allt mer och det uppfattas inte längre som ”skämmigt” att vara hemvärnssoldat. Hemvärnssoldaterna blir allt bättre på att lösa uppgifter och de personliga färdigheterna som hemvärnsoldater blir allt vassare. En anledning till att kvalitén hela tiden ökar, är att många före detta anställda, värnpliktiga eller soldater har tecknat kontrakt med Hemvärnet efter sin aktiva tid på ett förband och den personalen tillför mycket värdefulla kuskaper till hemvärnsförbanden.

– Jag lärde mig enormt mycket under min GMU och nu som gruppchef i Hemvärnet har jag lärt mig ännu mer. Vi får bra utbildning och som gruppchef får jag ta stort ansvar vilket ger en personlig utveckling. Efter GMU, valde jag Hemvärnet för att jag vill göra skillnad, sa Lindstedt

Det märks tydligt inför varje hemvärnsövning att intresset ökar och förbandsuppfyllnaden är stor, i vissa kompanier så mycket som upp till 90 procent. Det förändrade omvärldsläget har självklart också bidragit till en ökning tillsammans med de ökade kraven och mer avancerade uppgifterna som Hemvärnet ska lösa. Förutom renodlade soldater, finns det också ett antal specialister utan tidigare militär utbildning såsom hundförare, mc-ordonnanser och sjukvårdare. De utbildas i sina befattningar av frivilliga försvarsorganisationer, till exempel Svenska lottakåren och frivilliga motorcykelklubben, efter utbildningen placeras de i Hemvärnet.

Helgens övningar med 29:e Hemvärnsbataljonen, har ökat deras förmåga att än mer kunna lösa de uppgifter som förväntas av dem. Personalen såg redan fram emot nästa övning.