Hemvärnets instruktörer - en nationell resurs

Halvar-systemet är ett mobilt beslutsträningssystem där skyddsvakter kan tränas i mycket realistiska situationer. Genom avancerad videoutrustning kan skyddsvakten agera i en situation som i realtid spelas upp på en filmduk.

Instruktörer och soldater utanför tältet där Halvar-utrustningen finns. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten
Nöjda chefer, Bengt Fransson från Örebro-Värmlandsgruppen och Hans Håkansson från Gotlandsgruppen. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten
Fanjunkare Jonathan Larsson från Karlstad var en av instruktörerna. Foto: Bengt Fransson/Försvarsmakten

Skyddsvakterna känner av pressen att fatta beslut och agera inom lagens ram och i värsta fall kunna avfyra sitt skarpladdade eldhandvapen mot den angripare som uppträder på filmduken. I det tält där skyddsvakten agerar finns ytterligare övningsdeltagare som betraktar händelsen och är delaktiga i den efterföljande utvärderingen, ett ytterst effektivt sätt att träna skyddsvakter.

Fann instruktörer via nätverk

Under årets krigsförbandsövning för 32:a hemvärnsbataljonen hade man befattningsutbildning, alla tränas i just sin uppgift. Tyngdpunkten låg på ny- och omförordnande av skyddsvakter för att nå rikshemvärnschefens mål att 75 procent av hemvärnssoldaterna ska ha denna behörighet.

− Vi är normalt väldigt lyckligt lottade med bra stöd av instruktörer från Amfibieregementet, säger Gotlandsgruppens chef, överstelöjtnant Hans Håkansson.

− När det gäller skyddsvaktsutbildning i Halvar-systemet så har inte de den kompetensen. Vår Halvar-man, Jan Olov Nilsson, lade ut någon blänkare i ett nätverk på Facebook och fick napp.

Värmlänningar till Gotland

Det var löjtnant Per Högman och fanjunkare Jonathan Larsson från Värmlandsbataljonen vid Livregementets husarer, K 3 som fick uppdraget. Både Per och Jonathan är specialutbildade Halvarinstruktörer och som sådana en eftertraktad resurs inte bara vid sin egen bataljon och utbildningsgrupp. Det här veckoslutet ställde de, tillsammans med kollegor från 1:a livgrenadjärbataljonen vid Helikopterflottiljen, upp när Gotlandsgruppen begärde hjälp.

Nöjd med stödet

− De här killarna och tjejerna har gjort ett helt fantastiskt jobb, säger Hans Håkansson.
− Jag var imponerad av pedagogiken och proffsigheten. De hade ett lugnt och säkert uppträdande vilket har gjort att de har haft betydligt lättare att nå fram bland de lite äldre i bevakningskompanierna.

En del soldater upplever Halvar som pressande. Man kan känna sig bortgjord om man gör fel med åskådare runtomkring.

− Instruktörerna satte sig själva i den övande rollen och genomförde förevisningsmoment, fortsätter Hans Håkansson. De gjorde det här på ett mycket lugnt och metodiskt sätt och även med ett stort mått av humor, vilket gjorde att man avväpnade situationen lite grann. Jag är väldigt nöjd och glad över att vi fick det här stödet.

Att få komma till Gotland som instruktör tyckte Per Högman var en höjdpunkt.
− Vi fick förfrågan att komma dit och stödja Gotlandsgruppen via vårt nätverk med Halvar-instruktörer, berättar Per Högman.
− Livgrenadjärsgruppen stöttade med figuranter. Det var väldigt givande, bra soldater, bra chefer och vi fick se såg hur de lade upp sin krigsförbandsövning. Vi blev väl omhändertagna och det var bra logistik, avslutar Per som gärna kommer till Gotland igen.