Full fart mot Skottland

Snart inleds den största multinationella militära övningen i Europa, kallad Joint Warrior. Övningen omfattar enheter ur alla försvarsarenor, marinen, armén och flyg och genomförs i huvudsak på Skottland och farvattnen kring Skottland.

Plutonchefen löjtnant Karl Olsson, är nöjd med planeringsarbetet och ser fram emot övningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Enheter från alla arenor deltar. Elledningsgruppen kommer bland annat att leda eld från helikopter Foto: William Axling/Försvarsmakten
En sista inventering gjordes på utrustningen inför den sista lastningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kask har erfarenhet från övningen och har som de andra varit till stort stöd under planeringen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Ur Amfibieregementet deltar en sammansatt enhet bestående av en pjäspluton och en eldledningsgrupp om cirka 30 man. Deltagande personal utgörs från både 204 och 205 amfibieskyttekompanierna under ledning av plutonchefen löjtnant Karl Olsson.

– För mig är det första gången som jag deltar i Joint Warrior och jag ser verkligen fram emot att min personal kommer att få kvalitativ övningstid. Då vår pluton utgör den enda skjutande förbandet så kommer det att bli mycket övningstid för vår del vilket är positivt. Den senaste månaden har varit intensiv då den i huvudsak har bestått i att förbereda oss inför övningen, nu ska vi packa det sista. Flera av killarna har varit med tidigare och de har värdefulla erfarenheter om vad som är viktigt att få med. Vi har ingen logistikfunktion med oss vilket innebär att det vi har packat är den utrustning vi har och den måste vårdas väl. Med så mycket erfarenhet känner jag mig trygg med all planering vi har gjort, sa plutonchefen Karl Olsson

Mycket övningstid

Förbandet har under fem år deltagit i Joint Warrior antingen enbart med eldledningsgrupp eller tillsammans med pjäspluton. Syftet med deltagandet är att träna taktiskt uppträdande och stridsteknik med alla ingående nationer på olika nivåer.

– En av de viktigaste förberedelserna för oss, har varit att genomföra gemensamma skjutningar då vi är en sammansatt pluton från två olika kompanier och det är viktigt att vi är samövade inför Skottland. Vår pluton kommer att ingå i olika stridsmoment tillsammans med andra nationers fartyg, flyg och markförband. Det innebär bland annat att andra nationer kommer att leda indirekt eld med våra granatkastare såväl som att vår eldledningsgrupp kommer att göra motsvarande med andra nationer. En stor fördel som vi har är att våra metoder och rutiner redan är internationellt anpassade vilket innebär att vi inte behöver ändra något inför övningen, sa Olsson

I helgen ilastar plutonen en Hercules som ska ta dem till Skottland och övningsområdet Cape Wrath. Plutonen kommer att bo i tält och förhoppningen är att de får med sig en kock, i annat fall får de leva på dygnsstater. Pjäsplutonen deltar under en vecka medans eldledningsgruppen stannar i två veckor i syfte att få än mer övningstid.

– Genom att vi får möjligheten att delta i den här typen av övning tillsammans med andra nationer, ökar vi vår interoperabilitet, kompetens och förmåga vilket i sin tur bidrar till stabilitet, sa löjtant Karl Olsson