Granskande och stödjande

Under två veckors tid har besättningarna på flottiljens fartyg granskats, men framför allt utbildats. Kollegor till besättningsmedlemmarna har följt med ut till sjöss för att tillsammans se till att man hela tiden blir skickligare.

Jens Norblad och Lars Gärtner utvärderar arbetet i stridsledningscentralen på HMS Malmö.
Jens Norblad och Lars Gärtner utvärderar arbetet i stridsledningscentralen på HMS Malmö. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Luftförsvarsofficerarna på HMS Härnösand arbetar med ett inkommande hot mot fartyget.
Luftförsvarsofficerarna på HMS Härnösand arbetar med ett inkommande hot mot fartyget. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En av rökdykargrupperna på HMS Carlskrona på väg att göra en insats mot en brand ombord.
En av rökdykargrupperna på HMS Carlskrona gör en insats mot en brand ombord. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Korvetter, minröjningsfartyg och stödfartyg har utgjort en vanlig syn i Karlskrona skärgård och Hanöbukten. Det har skjutits artilleri, övats ubåtsjakt, ytstrid och luftförsvar. Inne i fartygen har olika skadefall, både på besättnimngsmedlemmar och materiel, drillats. Allt under granskande ögon av en grupp officerare och sjömän som följt med, även kallade "blågula" beroende på sina blågula armbindel.De blågula representerar alla olika specialområden, allt ifrån sjukvård till stridsledning. Flottiljförvaltare Jens Norblad har varit ansvarig för blågula:

- Syftena med att kollegor följer med ombord och granskar är flera. Dels så säkerställer vi att man agerar rätt i olika situationer som händer i fartyget. Om vi ser att det finns brister så har vi möjlighet att utbilda extra, på just det området. En annat viktigt syfte är att se till att man löser problem på samma sätt ombord på olika fartyg. Det gör det betydligt enklare att byta personal mellan olika fartyg, vilket kan behövas vid exempelvis sjukdom.

Den blågula personalen är mycket tydlig med att man inte är där för att "sätta dit" någon utan att det är frågan om ett stöd. Efter varje delmoment blir det en snabb utvärdering där man tillsammans resonerar om vad som gick bra eller dåligt. Likaså sker en något längre utvärdering mot slutet på varje dag med fartygsledningen där de mest angelägna bristerna påtalas, tillsammans med det man gjorde bra.

Närmast väntar en kortare påskledighet för besättningarna innan den hektiska verksamheten fortsätter. Större övningar med Finska marinen och deltagande i större internationella övningar väntar. Grunden för dessa övningar har nu lagts i och med de senaste veckorna.