– En helt ny syn på livet

Så säger Martin Andersson som under ett år, tillsammans med fyra kollegor på Basskyddskompaniet, tagit chansen att utveckla sig själva. De har medverkat i programmet livs- och karriärplanering, LoK, för soldater och sjömän på Marinbasen. Och de ångrar inte att de tog steget.

Soldaten Kim Håkansson intervjuar kollegan Martin Andersson. Spelläget är ett möte fem år fram i tiden. Eleverna "tvingas" sätta ord på sina visioner. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Lena Krusberg och Anne-Helene Finnborn, jobbar på personalavdelningen och är Marinbasens handledare i programmet.

– Det är utmanande för individen att göra detta. Man måste vara motiverad och beredd på att bjuda på sig själv för att det ska ge något och det har den här gruppen gjort. Det har varit väldigt kul att följa soldaterna och deras utveckling. Alla har fått tankar kring vad deras styrkor är och får på så sätt lättare att välja väg i framtiden, både i privatlivet och i karriären, säger Lena Krusberg.

– Vi ser att intresset för  att gå programmet har ökat vilket är väldigt roligt. Detta är en möjlighet som få arbetsgivare erbjuder sina anställda och vi hoppas att fler tar vara på denna, säger Anne-Helene Finnborn. 

Hur går det till?

Under programmet tittar man på hur livssituationen är just nu för att få ett avstamp. Sedan tittar man på personligheten, vad det är som driver individen. Utifrån det tar man reda på vad det finns för drömmar och strategier för att ta sig dit. Detta ska sedan ge ett underlag för den anställde att ta med till sin chef i medarbetarsamtalet, som därmed får en tydlighet i individens styrkor och önskan.

Metoden bygger på teoriavsnitt, rollspel, grupparbeten, ritövningar, personlighetstester och samtal både i grupp och enskilt men även en hel del hemuppgifter.

Martin Andersson och Kim Håkansson på Basskyddskompaniet har tillsammans med tre kollegor gått kursen som nyligen avslutats.

– Jag har lärt mig mycket om mig själv och kan se mitt beteende i ett nytt ljus. I början kändes det som hokus pokus med de tester vi gjorde. Nu har säcken knutits ihop och jag förstår hur jag är som människa, jag har fått en förklaring till mitt eget beteende, säger Martin Andersson.

– Vi har en unik möjlighet att få göra detta på arbetstid, man har inget att förlora på att göra detta, säger Kim Håkansson.

– Oavsett vad vi väljer att göra i framtiden så vet vi att vi gör medvetna val, vi har tänkt igenom alternativen, säger Martin Andersson.

En del i att satsa på och behålla personalen.

LoK är en viktig del i utvecklingen av personalen på Marinbasen. Har man kört fast och vill vidare eller behöver reflektera över sin situation så kan det här programmet vara en väg för att komma vidare. Det finns möjlighet att som i detta fall delta i grupp för GSS men även enskilt för övriga anställda. Chefer kan erbjuda sina anställda detta genom att ta upp frågan under medarbetarsamtalet. Givetvis kan arbetstagaren själv anmäla intresse vilket sker i samråd med närmaste chef. Förhoppningen är att dels kunna behålla personalen längre eller, om de väljer att gå vidare, ändå behålla någon form av relation till Försvarsmakten, till exempel genom Hemvärnet, samt bli goda ambassadörer för Försvarsmakten.

För Marinbaschefen, Erik Andersson är LoK ett viktigt verktyg.

– Tanken med hela programmet är att ge medarbetarna möjligheter att hitta utvecklingsvägar som gör att man hela tiden känner en tillfredsställelse med vad man håller på med, och därigenom stimuleras att stanna kvar i Försvarsmakten. Marinbasen, i likhet med övriga delar av Försvarsmakten, står inför utmaningar när det gäller personalförsörjning och som ett led i denna utmaning är det viktigt att vi tar hand om, och kan behålla den personal vi har. Den insikt om sin egen situation som medarbetarna ges i programmet dialogiseras med arbetsgivaren så att vi tillsammans hittar bästa lösningar för såväl individen som för förbandet, säger Erik Andersson, Marinbaschef.

Två elever, ett år senare.

Fredrik Berglind är en av sjömännen på Ekipagekompaniet som tog chansen att gå utbildningen förra året. Programmet hjälpte honom att bestämma sig för att läsa vidare. Under tio veckor förra sommaren läste han upp sitt betyg i några ämnen med hjälp av lokala omställningsmedel. Det innebar att han hade lön under tiden han läste. Efter det har han sökt in till anpassad specialistofficersutbildning, ASOU.

– Jag fick upp ögonen för att satsa på mig själv. Ska man ändra på något får man göra det själv, säger Fredrik Berglind.

Toni Välitalo gick samma omgång som Fredrik och känner även han att han fått upp ögonen för hur han ska tänka i arbetslivet, med sina styrkor och svagheter.

– Min tanke är att söka specialistofficersprogrammet för fortsatt karriär inom Försvarsmakten., säger Toni Välitalo.