Nya stridsvagnsinstruktörer skapas

Att ta sig ut snabbt från en stridsvagn som har hamnat i svårigheter är en viktig kunskap att ha om du ska arbeta som instruktör för stridsvagn 122. Det är därför ett av de inledande momenten som det övas på när stridsvagnsinstruktörskursen startade på Skaraborgs regemente i veckan. Kursen ska ge deltagarna teoretiska och praktiska detaljkunskaper om systemet i deras framtida roll som instruktörer.

Deltagare på stridsvagninstruktörskursen övar på att nödutrymma vagnen på fortast möjliga sätt. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Ola Sannebjörk har bytt system i den nya organisationen. Från stridsfordon 90 till stridsvagn 122. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Marcus Hedh tycker det är bra att soldater också får möjlighet att gå instruktörskursen. "Förra kursen vi hade så gick i stort sett alla deltagande soldater vidare till ASOU (anpassad specialistofficersutbildning) och då är de ju redan instruktörer när de är färdiga med officersutbildningen", säger han. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

I och med att arméförbanden omorganiseras och antalet stridsvagnsförband blir fler än tidigare så ökar även behovet av instruktörer på systemet. Lärare och elever på kursen är därför hämtade från alla förband i Försvarsmakten som har stridsvagnskompanier; P 4, P 7 och I 19. När kursen är färdig vid midsommar så ska de blivande instruktörerna ha goda kunskaper i allt från vård till skarpskjutning.

Kursen har fokus på handhavande av samtliga platser i vagnen utifrån ett instruktörsperspektiv. En instruktör behöver ha en god systemförståelse såväl teoretiskt som praktiskt. Det första skedet i utbildningen innebär mycket systemkunskap och grundläggande praktiska övningar, säger Henrik Karlsson, som är kursledare.

Det är både soldater och officerare med på kursen och eleverna har varierande bakgrund och erfarenheter. Vissa har arbetat med stridsvagnssystemet under lång tid och vissa har erfarenhet av andra system.

Jag har varit på pansarskytte tidigare och där använder vi oss av stridsfordon 90. Den största skillnaden mellan systemen är att det är mycket mer teknik i stridsvagnen. De mindre stridsfordonen är enklare att sätta sig in i och ledningssystemen skiljer sig åt, säger Ola Sannebjörk från I 19.

Ola har arbetat som ställföreträdande plutonchef på ett pansarskyttekompani men blev, i omorganisationen, erbjuden att byta system till stridsvagn där han ska bli såväl instruktör som vagnchef. Han säger att instruktörskursen är ett mycket viktigt steg för honom i hans framtida roll.

Jag måste kunna detaljerna för att kunna utbilda på systemet. Systemförståelsen måste komma först och sedan kommer det eventuellt finnas tid till det stridstekniska också under kursen.

Marcus Hedh har arbetat med stridsvagnar i över tio år. Han är kompanichef på ett stridsvagnskompani på P 4 och är även han deltagare på kursen.

Jag kan alltid lära mig mer om vagnen. Det är en bra möjlighet för mig att utöka mina kunskaper på skruv och mutter-nivå. Det är en stor förmån att få möjligheten att ägna sig enbart åt vagnen under så här lång tid och på den här detaljnivån, säger Marcus.

 

Om ni är intresserade av fler rapporter från kursen så kan ni besöka Twitterkontot @Stridsvagnskomp som drivs av anställda på Wartofta stridsvagnskompani på P 4.