Blivande kollegor utbildas i marintaktik

Ett sextiotal kadetter med marin inriktning tillbringade nyligen två dagar på Amfibieregementet för att fördjupa kunskaperna om förbandets organisation, uppgifter och taktik.

Lätta trossfärjan är användbar för många syften i bataljonen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amfibie EOD-dykare visade och berättade hur de arbetar på och under vattenytan Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ledningsbåten är en stridsbåt anpassad för ledning av amfibiebataljonen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Granatkastare är ett av många vapensystem som används av amfibiebataljonen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

För närvarande genomför kadetterna en sex veckor lång utbildning i marintaktik och för att öka kunskaperna och förståelsen ingår en tillämpad del som bland annat genomfördes på förbandet. Under två dagar fick eleverna träffa personal tjänstgörande på 2:a amfibiebataljonen och på amfibiestridssektionen som bland annat berättade om förbandet och dess materiel och hur de löser olika uppgifter. Kadetterna fick stifta bekantskap med fartyg och båtar såsom till exempel lätta trossfärjan som framförallt underhållskompaniet använder sig av. De besökte också en av bataljonens ledningsbåtar där de fick kunskap om hur man taktiserade och med vilka sambansmedel. Amfibie EOD-dykarna berättade och visade hur de oskadliggör ammunitionseffekter av olika slag på och under vattenytan eller strandnära. Utöver det visades ett flertal av förbandets olika vapensystem såsom till exempel granatkastare och robotsystem.

– Eleverna var verkligen jätte intresserade och de ställde en hel del bra och oväntade frågor om robot 17 systemet som jag ansvarade för. Kadetterna har säkert lärt sig en hel del, men det är lika givande och roligt för oss att berätta om vår dagliga verksamhet och inte minst att ha en dialog med blivande kollegor, sa kapten Fredrik Nilsson

Kadetterna var nöjda med upplägget, de berättade att de under de här två dagarna hade fått en mycket bättre förståelse och kunskap om amfibieförbandet. För huvuddelen av eleverna var det första mötet med amfibiesystemet men för några var det hemmaplan då de genomfört sin grundutbildning på förbandet.