Introduktionshelg för nästa års rekryter

Under första helgen i december arrangerade Sjöstridsskolan för första gången en introduktionshelg för blivande rekryter i Karlskrona. Knappt 60 personer var på plats för att bilda sig en egen uppfattning och för att få information om vad som väntar i och med den kommande karriären.

"Efter de här dagarna är jag oerhört taggad." Robert Svensson från Bromölla gör sig redo för ett spänsthopp. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Fystesterna bedöms inte utan genomförs bara för att ge eleverna ett eget jämförelsevärde under utbildningens gång. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Isac Strandhag kämpar med att hålla bollen som hänger i ett snöre runt halsen i luften. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Ett nytt grepp för att förbereda de elever som startar den militära grundutbildningen i februari nästa år, är att genomföra en introduktionshelg innan utbildningsstarten. Efter årsskiftet slås den nuvarande grundläggande militära utbildningen, GMU, ihop med den efterföljande befattningsutbildningen. Det kommer bli en utbildning på mellan fyra och tio månader. Längden på utbildningen beror på vilket jobb som den som utbildas ska kunna utföra i krigsorganisationen.

Zanna Andersson, 20 år från Eslöv är en av deltagarna. Hon läser just nu socialantropologi men kommer vara färdig lagom till grundutbildningen startar. Hon ska inrikta sin befattningsutbildning mot att bli signalmatros på Tredje sjöstridsflottiljen.

- Det är jättebra att få komma hit innan själva utbildningen börjar! På bara en dag har jag fått veta mycket mer än vad jag visste innan. Till exempel om hur utbildningen är strukturerad och hur det är att jobba till sjöss. Vi har också fått träffa folk ombord på fartygen, och det är ju dem jag kommer jobba med så småningom.

I och med att utbildningen nu ändras är det ännu viktigare att eleverna får rätt information om vad som väntar dem. De behöver ha rätt målbild.

- Den här helgen förbereder dem på omställningen till den militära miljön och de får möjligheter att veta mer om den befattning som de kommer att jobba i. De kommer också att få tips och råd för hur de kan förbereda sig fysiskt inför utbildningen för att minska eventuella skaderisker. I slutänden ger det en större trygghet hos eleverna att de har valt rätt, säger Jörgen Seibold, ställföreträdande kompanichef på GMU-kompaniet.

Skillnader

Den här gången var introduktionshelgen frivillig för rekryterna, men framöver kommer den bli obligatorisk. Utöver studiebesök och information har eleverna också fått genomföra en hälsoundersökning, testa sina fysiska förmågor och hämtat ut delar av sin utrustning.

Isac Strandhag, 19 år från Karlskrona har valt att delta i introduktionshelgen. Han kommer rikta in sig mot ett jobb som tekniker på Tredje sjöstridsflottiljen.

- Jag ser det här som en möjlighet till personlig utveckling och jag vill också se hur den militära världen ser ut. Så här långt har jag bara fått positiva intryck.

Det som bland annat skiljer sig från Isacs vardag som praktikant på ABB, är att hela tiden vara tillsammans med andra i en och samma grupp.

- En lite märklig känsla är också att jag inte har någon tidsuppfattning, man jag behöver inte heller ha det. Befälen ser till att vi är på rätt plats på rätt tid. Det är jag inte van vid.