Repetitionsutbildning för stridsbåtsförare

Om drygt en vecka inleds repetitionsutbildning för pliktpersonal tillhörande Amfibieregementet. Under tio dagar ska cirka 80 tidigare värnpliktiga på förbandet genomföra repetitionsutbildning med fokus på funktionen nautik.

Fokus ligger på nautikutbildning för stridsbåtsförare Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Skyddsstjänst är en stor del i utbildningspaketet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

I december 2014 fattade regeringen beslut om att ge Försvarsmakten möjlighet att kalla in tidigare värnpliktiga till repetitionsutbildning. Bakgrunden till beslutet är det försämrade omvärldsläget och nödvändigheten i att upprätthålla krigsförbandens operativa förmåga. För drygt sex månader sedan skickades därför inkallelseordern ut till pliktpersonal och i samma veva påbörjades planeringen av repetitionsutbildningen som på Amfibiebataljonen leds av kapten Mikael Gärdström som till vardags är chef för Underhållskompaniet.

– Vi förbereder just nu de sista detaljerna inför den kommande utbildningen som börjar den 23 november. Att Underhållskompaniet har fått uppgiften att genomföra repetitionsutbildningen såg jag som självklart då nautik är i fokus och vårt kompani ansvarar för navigations-och båtutbildning på förbandet. Hela regementet är dock involverat i utbildningen och stödjer den på olika sätt, berättade Mikael Gärdström

Repetitionsutbildning i flera steg

Det var några år sedan som förbandet senast genomförde repetitionsutbildning för pliktpersonal så mycket tid har lagts på att utarbeta ett bra schema för att nå optimal uteffekt på den tid som personalen är på förbandet. 

– Vi ser verkligen fram emot att genomföra utbildningen och tycker att det är positivt att förbandet har fått möjligheten. Strävan är självklart att pliktpersonalen ska få kvalitativ och relevant utbildning och verksamhet under deras tio dagar på förbandet så därför har vi lagt stor vikt vid planeringen. Vi kommer att bedriva utbildning på tre täter för att optimera antalet instruktörer på varje individ. Fokus kommer att vara navigationsutbildning, teori och praktik med tillhörande lagar och förordningar som en nautiker måste förhålla sig till. Skyddstjänst och säkerhet omfattandes bland annat brandsläckning och läcktätning är också en viktig del i utbildningspaketet.

Huvuddelen av de inkallade gjorde sin värnplikt för drygt tio år sedan. Vissa har i någon form tjänstgjort i Försvarsmakten eller deltagit i internationella insatser, andra har inte varit i gröna kläder sedan värnplikten vilket vi också har tagit hänsyn till när vi planerat utbildningen.Repetitionsutbildningen som nu inleds kan ses lite som en trestegsraket som kommer att fortsätta under nästa år med syfte att samöva hela krigsförbandet år 2017.

För oss är det viktigt att dra lärdomar och erfarenheter av det här genomförandet som på sikt ska leda till en bra samövning om två år, berättade Gärdström

Förbandet har fått signaler om att den inkallade personalen överlag är positivt inställd till repetitionsutbildning, några få har ansökt om uppskov. Har uppskov handlat om någon enstaka dag har förbandet försökt att hitta en flexibel lösning då viljan har funnits att delta på utbildningen. Vid längre uppskov är det dock Rekryteringsmyndigheten som fattar beslut.