”Vi skapar uthållighet”

Många förknippar övningar och insatser med fullt utrustade soldater som ska lösa uppgifter, vilket ofta är en överensstämmande bild. Flertalet tänker dock sällan på att det krävs en väl fungerande logistik för att soldaterna ska få uthållighet för att lösa sina uppgifter.

Fanjunkare Patrick Holmlin leder arbetet på Förplägnadsplutonen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Svävaren och underhållsfartyget HMS Loke tillhör Underhållskompaniet, de låg förtöjda i dimman. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
I en av containrarna finns materiel som går åt under övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Skräp hade fastnat i impellen, båten lyftes med hjälp av en så kallad slamkrypare. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
När stridsbåten var lyft kunde besättningen med lätthet avlägsna skräpet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Diskutrymmet ligger i anslutning till koket vilket gör det enkelt att hantera disk. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Fyrhjulingen används för att transportera både materiel och personal Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Förplägnadsplutonens lätta trossfärjor var grupperade i Lysekil för att ha närhet till övriga bataljonen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kollegan undrar vad det bjuds på till middag. Romero och Skeri tillagar fiskgryta. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmkten
Bunkerstation på lätta trossfärjan Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Reperation pågår på svävarens motor, utrymmet är ganska trångt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Förplägnadsplutonen tillhörande Underhållskompaniet är en viktig komponent för att skapa just uthållighet. Plutonen har under övningen haft fullt upp med att serva bataljonen med bland annat mat och vatten under ledning av tjänsteförättande chefen fanjunkare Patrick Holmlin.

– Vi har hela tiden att göra vilket självklart är kul. Plutonen har kapacitet att laga 400 portioner frukost, lunch och middag under tre till fyra dagar när vi är fullt bemannade, sedan behöver vi vårda utrustningen och soldaterna behöver en kort återhämtning. Vi kan laga ännu fler varma måltider men då väljer vi kanske bort att tillaga frukost. Förplägnadsplutonen jobbar oerhört flexibelt och anpassar oss till bataljonens behov. Är vi i strid eller löser uppgifter är det kanske inte läge att tillaga mat då fokus just då är att lösa uppgiften. Under den här övningen har vi något lägre målsättning vad gäller lagade måltider då vi enbart övar med en kokgrupp och inte två som är normalfallet, berättade Holmlin

Underhållskompaniet är ett av sex ingående kompanier i andra amfibiebataljonen. De ansvarar för bataljonens logistikförsörjning. Uppgifterna omfattar allt ifrån att tillföra livsmedel, vatten och drivmedel, till att åtgärda tekniska fel ombord på bataljonens olika fartyg och båtar eller att omhänderta och transportera skadade.

Containerbaserat kok

– Hela kompaniet följer alltid hela bataljonens rörelse framåt, det är viktigt att vi finns i närheten för att kunna stödja med allt som behövs. Vi har till exempel hela koksystemet ombord på en lätt trossfärja och därmed är vi väldigt rörliga. Vi har under några år utvecklat ett nytt containerbaserat koksystem amfibie som är framtaget och anpassat till förbandets förutsättningar. Den största utvecklingen var att placera koksystemet på ett och samma fartyg i stället för att ha det utspritt på flera kölar som tidigare. Koket är dessutom bättre ergonomiskt anpassat och den har bättre kapacitet totalt sett. Ombord finns som exempel en kombinationsugn som har många användningsområden som vi saknade tidigare. Vi har lågtryckspanna, bättre diskutrymme och en hel del annat. Sammantaget så har det nya koksystemet överlag skapat bättre möjligheter för vår pluton att kunna stödja bataljonen, sa Holmlin

När lätta trossfärjan med koksystemet är under gång får inte koket användas med hänsyn till bland annat brandregler. För att hela tiden kunna logistikförsörja bataljonen och skapa uthållighet, är det därför viktigt att underhållskompaniet finns med i bataljonens taktiska förflyttningar.

– Precis som de övriga kompanierna måste vi taktikanpassa oss för att kunna lösa våra uppgifter. Vi måste hela tiden vara beredda på att stödja förbandet med all tänkbar logistik. Har vi ingen möjlighet att till exempel laga måltider så ser vi till att förbandet får tillfört dygnsstater och vatten. Vi kan också stödja med att bunkra stridsbåtarna och en hel del annat, därför måste vi hela tiden följa övriga förbandet, vi är en viktig del och skapar uthållighet, sa Holmlin.