Utvärdering en viktig del av övningen

Inför varje övning håller övningsledningen en genomgång för all deltagande personal där man bland annat går igenom syfte och målsättning med övningen. Det läggs också stor vikt på att gå igenom gällande säkerhetsbestämmelser och den säkerhetsanalys som gäller för den aktuella övningen.

Tommy Dahlstedt och Janne Jogendstedt, ansvarar för anläggningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stridsträningsanläggningen är containerbaserad och flyttas på lastbil Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Så här kan en kartbild se ut över ett aktuellt område, sedan tillkommer förbandssymboler som presenteras i realtid Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Soldaterna bär sensorer bland annat som västar och på hjälmen som sedan presenteras i anläggningen. Västen är väl kamouflerad med utrustningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under övningen finns i regel alltid förbandsinstruktörer som följer, mentorerar och handleder chefer på olika nivåer eller olika funktioner för att få optimal effekt av övningen. Målsättningen är att utvecklas i sin funktion eller i sin roll som chef och att taktikutveckla hela förbandet. När övningen är avslutad lägger man stor vikt på att utvärdera hela övningen där man bland annat tittar på om förbandet har nått de övningsmål som var uppsatta. Utvärderingen kommer då fram till om man behöver ändra på övningsupplägg eller göra andra ändringar.

Stridsträningsanläggning ett komplement

Ett bra komplement till utvärdering är att utnyttja simulatorutrustning. På förbandet finns en stridsträningsanläggning där man kan följa förbandets rörelse och spela in de order som chefer ger vid till exempel ett anfall. Enkelt beskrivet så placeras mätutrustning både på stridsbåtar och på soldaterna som vid aktivering presenteras på en bildskärm som man kan följa i realtid. Tommy Dahlstedt och Janne Jogendstedt, jobbar med anläggningen under övningen men också vid andra tillfällen.

– Stridsträningsanläggningen är ett bra komplement för förbandsinstruktörer vid utvärderingar då man kan gå tillbaka till specifika händelser och utvärdera dem särskilt. Man kan få en bra detaljupplösning, som exempel kan man se vilket enskilt vapen som har avfyrats. Vid ett stridsmoment får man kvitto på vem som har blivit nedkämpad då systemet talar om när en träff har skett. Förbandsinstruktören kan ta stöd av inspelat materiel för att ge feedback till den övade personalen, berättade Tommy

Anläggningen är containerbaserat på en lastbil och kan sättas upp på cirka två timmar. Förutom att ha systemet som ett komplement vid utvärdering kan den användas för en hel del annat.

– Systemet har många användningsområden förutom utvärdering. Man kan öva upp sin skjutskicklighet via simulatorerna. Vid övningar kan man också lägga ut fingerade minlinjer och spela in andra vapensystem som påverkar taktiken. Det finns enorma möjligheter med anläggningen. Självklart ersätter inte systemet all praktisk övning, men det är ett bra komplement som allt fler på förbandet använder sig av även vid mindre övningar, berättade Tommy och Janne.