Svensk bordningsstyrka i multinationell övning

Bara dagar kvar återstår till att förbereda det sista inför deltagandet i den kommande multinationella övningen Triden Juncture med cirka 36 000 soldater, sjömän och civila från 30 olika nationer.

Vi har allt för att kunna lösa uppgifter på ett proffsigt och förtroendeingivande sätt, säger Magnus Augustinsson Foto: Anna Norén/Combat Camera
Det nederländska luftkrigsföringsfregatten HNLMS Tromp kommer att utgöra både bostad och arbetsplats för bordningstroppen under övningen Foto: Nederländska marinen
Del av Bordningstroppen på väg fram mot det misstänkta fartyget Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Bordningstroppen embarkerar det misstänkta fartyget med eget understöd Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten

Bordningstroppen tillhörande bevakningsbåtkompaniet utgör ett av det svenska deltagandet i höstens stora övning som genomförs under perioden 21 oktober fram till den 6 november på olika platser, bland annat i Holland, Italien, Spanien, Portugal, Kanada, Norge, på Atlanten och i Medelhavet.

Chefen för bordningstroppen kapten Magnus Augustinsson och hans gäng har haft bråda dagar med att iordningställa all materiel inför avresan till Den Helder i Nederländerna.Redan i dagarna flyger styrkan ner till Holland för att där ansluta till den nederländska luftkrigsföringsfregatten HNLMS Tromp, som kommer att vara deras arbetsplats och bostad under hela övningen.

– Fartyget sätter kurs mot Spanien måndag den 12 oktober så vi har helgen på oss att lasta in all materiel och installera oss ombord på fartyget. På väg till Spanien genomför vi samövningar med fartyget med syfte att synka ihop våra svenska bordningsprocedurer med den nederländska. Fartyget gör också ett kort logistikstopp i landet innan vi åker vidare mot Medelhavet och där fortsätter vi att öva våra procedurer fram till den 21 oktober då övningen startar, berättade Magnus Augustinsson.

Övningen Trident Juncture har flera syften, dels ger det möjlighet för allierade och partnerskapsländer att gemensamt öva och utveckla till exempel olika fredsfrämjande uppgifter med land, luft och marina förband. Trident Juncture möjliggör dessutom tillfälle att öva och träna Natos snabbinsatsstyrka, den så kallade NRF.

Efterfrågad samverkan

– Bordningsstyrkan ingår inte i NRF, syftet för vår del är att öva och utveckla bordningsfunktionen med andra nationers fartygsförband. För oss är samövning med holländarna bra, de har kommit långt i sin funktion och de har dessutom genomfört ett flertal skarpa bordningsoperationer vilket gynnar oss i vår utveckling när vi samövar, därför vill vi fortsätta vårt samarbete. Vi får också möjlighet att öva sammansatta bordningsoperationer med alla ingående funktioner och förmågor det vill säga med större fartyg, RIB-båtar och helikopter, sa Magnus

Bordningsstyrkan har tidigare övat tillsammans med Nederländerna med gott resultat.Den svenska bordningsstyrkan står sig väl i förhållande till andra nationer vad gäller både kompetent och välutbildad personal såväl som bra materiel, det visar inte minst Holländarnas villighet att fortsätta samöva med oss. Finns det då inga utmaningar som bordningsstyrkan måste hantera?

– Vi har erfarenheter både från internationella övningar såväl som från marina insatser i Adenviken, så vi vet lite grand vad som både väntar och förväntas. Vår erfarenhet är att det ibland kan uppstå lite problem mellan enheternas sambandsutrustning av den enkla anledningen att vår radioutrustning inte alltid är helt kompatibelt med Natos fartygs utrustningar. Det gör att vi till exempel får hitta andra praktiska lösningar vid rapportering. Med små enkla medel brukar vi alltid få det att fungera, sa Magnus

Utöver att packa all materiel inför avresan har styrkan under hösten genomfört diverse bordningsövningar som ett led i förberedelserna.

– Vi har i stort sett övat så som vi brukar med skillnaden att inriktningen på de olika momenten har haft ett större internationellt fokus. För övrigt ser vi fram emot övningen och jag som chef känner att vi har allt för att kunna lösa uppgifter på ett proffsigt och förtroendeingivande sätt, sa Magnus Augustinsson.