Skydd av sjötrafik

Fokus på den marina höstövningen har varit att försvara det egna territoriet och bland annat genomföra sjöfartsskyddsoperationer med syfte att skydda svensk import och export som går via Göteborgs hamnar.

Från land har kompaniet bra blick över fartyget som ska ekosrteras och annat som eventuellt kan störa eskorten. Fartyget syns i bakgrunden
Från land har kompaniet bra blick över fartyget som ska ekosrteras och annat som eventuellt kan störa eskorten. Fartyget syns i bakgrunden
Från land har kompaniet bra blick över fartyget som ska ekosrteras och annat som eventuellt kan störa eskorten. Fartyget syns i bakgrunden Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stridsbåtar fungerar som en skiöld kring fartyget som eskorteras, längre ut fanns flottans fartyg och på land hade både understöd och trupp grupperats
Stridsbåtar fungerar som en sköld kring fartyget som eskorteras, längre ut fanns flottans fartyg och på land hade både understöd och trupp grupperats. HMS Trossö fick agera "civilt" fartyg, men det kunde lika väl ha varit en egen enhet som behövde eskort Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ett kompani grupperade på en strategisk plats för att från land kunna skydda eskorten
Ett kompani grupperade på en strategisk plats för att från land kunna skydda eskorten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sambandsplutonen såg till att bataljonen hade samband, radiomaster upprätades på lämpliga platser
Sambandsplutonen såg till att bataljonen hade samband, radiomaster upprättades på lämpliga platser Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Strider uppstod i samband med eskorten vilket fick skadade soldater till följd, de omhändertogs av sjukvårdare ombord på ambulansstridsbåten
Strider uppstod i samband med eskorten vilket fick skadade soldater till följd, de omhändertogs av sjukvårdare ombord på ambulansstridsbåten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
När tillfälle gavs under uppdraget, passade soldaterna på att äta
När tillfälle gavs under uppdraget, passade soldaterna på att äta Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Enheter agerar hela tiden rörligt för att kunna skydda eskorten
Enheter agerar hela tiden rörligt för att kunna skydda eskorten och beredda att understödja egna enheter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Detta har bland annat inneburit att med alla medel hålla sjöfartsleder fria in mot Göteborg och andra hamnområden med målsättningen att handeln ska kunna fortsätta så friktionsfritt det bara är möjligt.

Det fiktiva läget i ”Storland” har varit lite instabilt vilket i sin tur har lett till att strider och en del oroligheter på olika platser längs Västkusten har brutit ut. Sjötrafiken in och ut till hamnar i Göteborg har påverkats och för att skapa fri lejd för trafiken har de marina förbanden vid olika tillfällen eksorterat fartyg för att de tryggt skulle kunna komma in till hamnar.

För att skapa kontroll i området har förbanden dessutom lagt ut sjöminor i viktig terräng, enheter har varit utplacerade på olika platser med uppgiften att bevaka, ytövervaka och skydda. Underrättelseinhämtning har skett över tiden.

Att öva mot en tydlig motståndare i en högre konfliktskala kan säkert uppfattas som relativt ”enkelt”. Motståndaren och syftet är känt. Konflikter i dag är ofta betydligt mer asymmetriska där både motståndaren och syftet med en eventuell konflikt kan vara mer otydlig. För att kunna möta och hantera alla nivåer och inte minst sjöfartsskydd, krävs den här typen av övningar med marinens ingående förband integrerat med aktörer som har marina intressen. Marinen har i dag en god förmåga att lösa sjöfartsskyddoperationer, det har inte minst insatserna i Adenviken bevisat. Nyckeln till framgång för att upprätthålla och utveckla förmågan är att fortsätta öva.