Marin höstövning avslutad

För några dagar sedan avslutades den marina höstövningen, SWENEX på Västkusten, där samtliga marina förband ingick. Utöver marinen deltog enheter ur F17, Helikopterflottiljen, Hemvärnet och förbandet K3. Totalt deltog cirka 1300 soldater, sjömän och civila.

Major Martin Myhrberg (vä) och kapten Philström har haft en stor del i logistikplaneringen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stridsbåtar kördes på trailer till Västkusten och tillbaka till Berga Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Inför övningen förberedde förbandets personal utrustning som skulle skickas med container Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Underhållskompaniet körde i land fyrhjulingen för att bland annat kunna transportera skadade. Den var lastad ombord på lätt trossfärja Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ledningskompaniet hade fullt upp med att upprätta samband inom bataljonen. Samband är inte viktigt enbart för striden utan även för att kunna logistikförsörja förbandet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Terrängen är annorlunda på Västkusten och det är också en viktig anledning till att öva på olika platser Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Fokus under övningen var skydd av sjöfart, här eskorterar marina enheter ett civilt fartyg Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Överste Peder Ohlsson berättar om vikten av övningen för reportern Linda från Officerstidningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Övningen var avslutad för huvuddelen av förbandet, dock inte för alla. Varje övning eller insats kräver en del logistiska förberedelser och avslut. Då övningen genomfördes på Västkusten innebar det bland förflyttning av 2:a amfibiebataljonens fartyg, båtar, materiel och personal från Berga till Västkusten, vilket krävde viss planering och förberedelser.

Logistik kräver planering

– Vi landtransporterade ett femtontal stridsbåtar och ett trettiotal containrar mellan Ost-och Västkusten som en del i övningen, och för det krävdes en hel del planeringsarbete. Långtradare skulle bokas upp, tider, platser och vägar skulle bestämmas. Allt löst materiel i stridsbåtarna plockades ur och lastades i särskilda containrar. Utöver båtmateriel var det en hel del annan förbandsmateriel som skulle med. Viss utrustning lastades ombord på de fartyg och båtar som gick för egen maskin till Västkusten, annan materiel lastades i containrar och landtransporterades. Normalt förflyttar sig truppen med egna stridsbåtar men då de gick landvägen fick vi hitta andra alternativ för att transportera truppen, den här gången valde vi busstransport, berättade major Martin Myhrberg

Efter att övningen var avslutad i Göteborg, var det dags för samma procedur vad gäller stridsbåtar, materiel och personal, det vill säga, allt skulle tillbaka till Berga.

– Att planera logistiken inför en övning eller inför en insats är egentligen ingen större skillnad. Det viktiga är att planeringsarbetet börjar i god tid då det är många detaljer som ska synkas inte bara internt utan också mellan ibland olika förband och andra parter, sa Myhrberg

Positivt bemötande

I förberedelsearbetet ingår i regel också att upprätta markavtal med markägare om övningar bedrivs på icke militära övningsområden vilket förekom under SWENEX.

– Övningen har varit mycket bra för hela marinen då vi har haft möjlighet att samöva våra olika förmågor vad gäller sjöfartsskydd. Sverige är ett import-och export beroende land där över 90 procent av handeln sker med fartyg därför är det viktigt att kunna skydda svensk sjöfart, inte minst i Göteborgs hamnar. För att kunna lösa våra uppgifter behöver vi ständigt öva, inte bara på Ostkusten, utan längs hela Sverige som nu på Västkusten.

Jag vill passa på att tacka alla markägare för ert positiva bemötande och att ni genom att ha upplåtit er mark, har möjliggjort det för oss att bedriva bra övningsmoment. Jag vill också tacka övriga Västkustbor för ett trevligt mottagande, sa översten Peder Ohlsson, chef för Amfibieregementet