Hela tiden beredd på det oväntade

Klockan halv nio på måndagsmorgonen kastar korvetten Härnösand loss för att tillsammans med andra fartyg från marinen möta en hotbild mot Karlskrona örlogshamn. Med det scenariot inleds marinens stora höstövning Swenex 15.

Johan Norlén är farygschef på Härnösand.
Kommendörkapten Johan Norlén är farygschef på Härnösand. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
I stridsledningscentralen koordineras allt som händer på fartyget.
I stridsledningscentralen koordineras allt som händer på fartyget. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

Större delen av marinen deltar i övningen, som syftar till att öva sjöfartsskydd på svenska västkusten.  Eftersom över 90 procent av Sveriges export och import går via handel med fartyg, är det viktigt att hålla de stora hamnarna i Göteborg öppna.

Hot mot basområdet

‒ Det är lite rörigt så här i början. Vi fick ett hot mot örlogshamnen och order om att kasta loss tidigare än beräknat, så mjölken och yoghurten blev kvar på kajen. Men det är nyttigt att från början vänja sig vid krigets dimma, att det aldrig blir som man planerat, säger fartygschef Johan Norlén.

Swenex är en scenariostyrd övning vilket innebär att det finns en övningsledning som sitter på spelschemat. Besättningarna på de olika fartygen vet därför inte vad som kommer att hända i detalj.

‒ Det vi känner till är att västkusten är utsatt för systematiska kränkningar av en nation som trakasserar vår sjötrafik. Det är marinens uppgift att säkra inflöden och utflöden till Göteborgshamnarna utan att eskalera konflikten och på vägen dit övar vi, säger han.

Beredda

Tillsammans med sin besättning måste han hela tiden vara beredd på det oväntade och reagera utifrån det. Bara några timmar efter losskastning är det dags att öva hur fartyget ska agera om det blir beskjutet av robotar, som i det här fallet simuleras av lågflygande jetflygplan.

‒ Inkommande robot, babord noll sex noll, rapporterar en av utkikarna på bryggan ner till stridsledningscentralen där alla beslut tas som rör fartygets agerande.

Härnösand sätter högsta fart och girar mot hotet för att kunna försvara sig på bästa sätt med bland annat sin allmålspjäs på fördäck. Det är en nyttig övning med många berörda, både uppe på bryggan och nere i stridsledningscentralen, där Johan Norlén konstaterar att det känns skönt att Swenex nu är igång.

‒ Vi har tränat och utbildats hela året mot detta och nu klarar vi av ganska avancerade saker, säger han.