Direkt C-anfall

Arméövningen 2015 kring Vättern gick vidare. Klockan åtta på morgonen den 31 augusti utsattes en broförbindelse för ett direkt C-anfall genom indirekt beskjutning. Ur fiendens aspekt blev det inte lyckat. Man bommade målet och sköt för ”långt” med hela 700 meter. Denna bom innebar att en fordonsavlämningsplats blev utsatt för C-stridsmedel. Första CBRN-plutonen kallades till platsen för att hantera situationen.

Första plutons tunga rekognoseringsgrupp leder det drabbade förbandet ur det kontaminerade området. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Det broläge som var bemannat av en däcksbro 200-pluton som antogs vara målet för motståndarens attack med C-stridsmedel. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Tunga rek har ett fordon som kan verka i de mest kontaminerade miljöer. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Kontakt med personalen på insidan får man med hjälp av telefon. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Det kontaminerade området märks ut. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Personal och fordon kontrolleras så att man vet om de är belagda med C-stridsmedel eller inte. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Provtagning har mycket strikta rutiner. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
De tagna proverna paketeras för transport till CBRN-kompaniets laboratoriegrupp som var grupperad i trakten av Karlsborg. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Patrullen som tagit proverna måste saneras när den lämnat det smittade området för att inte föra med sig C-stridsmedel av olycka till annan plats. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Personal som ska saneras följer en ”lina” där saneringen utförs stegvis och säkert. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Personalen får hjälp med att ta av kläderna så att inget gift förs över till ren hud eller rena klädesplagg. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Brigaden hade med stöd av sina underrättelser höjt beredskapen stegvis under det senaste dygnet. I och med anfallet startades larmningskedjan omedelbart. Detta till alla förband inom tio kilometer från anfallet. Inom kort var samtliga enheter larmade. På väg mot området var då redan första plutonen ur första CBRN-kompaniet. I samverkan med ingenjörerna vid broläget i Hjässasjön kunde platsen för nedslagen fastställas och den tunga rekognoseringsgruppen rullade in i det kontaminerade området för att ta kontakt med det utsatta förbandet på platsen. Ett antal hundra meter ifrån nedslagen och på ovansidan i vind förberedde sig den lätta rekognoseringsgruppen för att stödja förbanden på platsen.

– Vi har vägrekat fram till hit, sade Tobias Karlsson. Nu väntar vi på order inför fortsättningen.

Ledning

Samtidigt som den lätta rekognoseringsgruppen hade framryckt till sitt utgångsläge hade plutonens ledningsgrupp gått in i området och grupperat i närheten av saneringsgruppen. Plutonchefen övervakade från sin kant all verksamhet och höll kontakten med sina enheter och även den så kallade ”högre chefen”. Till stöd hade han en C-expert som stod till plutonens förfogande för detta uppdrag.

Evakuering

En stund senare rörde sig de drabbade fordonen ur det C-belagda området under ledning av den tunga rekognoseringsgruppen (Tunga rek). Lätta gruppen hade dessförinnan fastställt gränsen för det belagda området.

– Soldaten är ren, båda lastbilarna kontaminerade. LCD6 block Helge, rapporterade operatör Markgren. Han fortsatte. Indikeringspapper grönt samt gult omslag på lastbilarna.

Så snart som möjligt leddes de drabbade ingenjörerna till plats för sanering av personal, materiel och fordon. Kvar på platsen blev den lätta rekognoseringsgruppen med uppgift att ta prover på platsen för det inträffade.

Provtagning

En stund senare fanns en provtagningspatrull på platsen för C-anfallet. Den skapade sig överblick och tog reda på det mesta om de olika föremål som fanns på marken. Snart var provtagningen igång. Höga röster, strikta rutiner, förslutning, märkning och paketering. Detta för att laboratoriegruppen säkert ska kunna hantera proverna på andra sidan Vättern.

Sanering

Förberedd sanering vid Licka stod snart till det drabbade förbandets förfogande. Det tog sig dit en egen väg och snart kunde personalen i saneringsgruppen träda i aktion. Att sanera är ett krävande jobb.

– Det går jättebra det här, tyckte soldaten Max Widén som normalt tjänstgör på en däcksbro 200-pluton vid Ingenjörregementet i Eksjö.

För personalen på saneringsplatsen är det däremot inte så lätt. Täta och varma kläder leder snart till svett. Våtvärmande arbete under lång tid blir ett måste för att få bort det gift som lagt sig på den kontaminerade personalen och deras fordon.

Under tiden som allt detta hände pågick striderna norr om det drabbade området. Också det är något som man måste hålla koll på och vara beredd att agera i. Samordning och medvetenhet.