Symptom och skador av kemiska stridsmedel

Senapsgas ger brännskadeliknande effekter på huden. Det skadar också ögon, andningsvägar och i värsta fall inre organ. Effekten är fördröjd och det kan ta flera timmar innan de första symptomen kommer.

021010 GT Foto Jan Wiridèn Tjärnö  Fiskaren Lasse Söderberg fick Senapsgas i Hummertinorna
021010 GT Foto Jan Wiridèn Tjärnö  Fiskaren Lasse Söderberg fick Senapsgas i Hummertinorna
Senapsgas kan ge brännskadeliknande effekter. Foto: Jan Wiriden

För dig som befinner dig till sjöss i ett riskområde kan det vara bra att känna till vanliga indikationer på att du har utsatts för kemiska stridsmedel.

Snabbast kommer effekten vid exponering i ögonen, som rinner, svullnar och blir ljuskänsliga. Vid hudkontakt uppstår små blåsor som blir större och spricker. Vid skador i lungorna sker en retning med heshet, hosta och andningssvårigheter.

Nervgas kan vid lättare förgiftning leda till att när- och mörkerseendet försämras och du kan få huvudvärk, rinnande näsa, muskeltrötthet och illamående. Vid högre dos uppstår andningssvårigheter, svettningar, kräkningar och diarréer.

Personer med symptom måste snabbt få behandling. Den som ger första hjälpen ska bära heltäckande klädsel, skyddsglasögon och andningsskydd.

  • Den drabbade ska uppehålla sig i friska luften.
  • Ögonen sköljs med steril koksaltlösning eller ögonbad i minst fem minuter.
  • Kläderna tas av och placeras i plastsäckar som därefter tillsluts.
  • Eventuellt förtjockad senapsgas avlägsnas från kroppen.
  • Kroppen saneras torrt från senapsgas med personsaneringsmedel 104, talkpuder, mjöl eller annat uppsugande ämne.
  • Kontaminerad hårväxt rakas bort.
  • Kroppen tvättas med tvål och vatten i minst 10 minuter.