Amfibieförband har grupperat på Västkusten

Den marina höstövningen, Swenex, är i full gång och amfibieförbandet har redan börjat lösa uppgifter runt om i Göteborgs skärgård.

Bevakningsbåtkompaniet kastade loss för att börja lösa uppgifter. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Soldaterna hjälps hela tiden åt, den personliga utrusningen väger också en del. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Robotsystem och andra vapensystem ilastades. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sensorplutonen förberedde sina sjöminor. De har en unik förmåga att kunna genomföra strid under vattnet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Underhållsfartyget HMS Loke stödjer bataljonen med förnödenheter och en hel del annat. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under lördagen ryckte cirka 120 tidvist anställda soldater (GSS/T), in för tjänstgöring på 2.a amfibiebataljonen. De hade fått en inkallelseorder om att infinna sig på Göteborgs garnison för att där rustas och ansluta till amfibiebataljonen som skulle anlända under måndagen.

Förberedelser inför avmarsch

Alltid inför övning genomförs en genomgång före övning, där förbandschefen och övningsledningen bland annat går igenom övningsscenariot, syfte och målsättning med övningen, säkerhetsbestämmelser och en hel del annat. När övningen väl är avslutad genomför man genomgång efter övning, där man bland annat tar till vara de erfarenheter som har dragits under övningen med syfte att utvecklas inom alla förmågor. Även den här övningen inleddes med genomgång före med all personal.

Alla ingående krigsförband var nu samlade, det vill säga 2:a amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö. Under tiden som cheferna fick order om vilka uppgifter och i vilka områden som de respektive förbanden skulle lösa uppgifter, genomförde övriga personalen förberedelser inför avmarsch.

Fartyg och båtar ilastades med utrustning, mat, vatten och annat som behövdes. Sjökort förbereddes för att kunna navigera till operationsområden. Radiosambandet förbereddes och en hel del annat. Det tar sin tid att förbereda, det är viktigt att man gör det noggrant inte minst då amfibieförbanden uppträder autonomt.

Eftre några timmar kastade bevakningsbåtkompaniet loss och satte kurs mot tilldelat område. Delar av amfibiebataljonen lämnade också Käringberget och satte kurs mot sina områden, andra enheter låg kvar. Säkerhetskompani sjö förflyttade sig landvägen för att påbörja lösandet av sina uppgifter.

Bara timmar efter att förbandet hade samlats och ilastat fartyg och båtar, var de mer eller mindre operativa.