Amfibiebataljonen avancerar norrut

Under dagen har bataljonen fått order om att omgruppera norrut för att där fortsätta att säkra områden och viktiga leder som går in mot hamnområden och vidare ner mot Göteborg.

Stridsbåtarna går loss och sätter kurs mot området Foto: Amf 1/Försvarsmakten
Förberedelser inför anfall, delar av bataljonen samlades Foto: Amf 1/Försvarsmakten
Stridsbåtarna sätter full fart framåt mot anfallsmålet Foto: Amf 1/Försvarsmakten

Innan enheter påbörjade en taktisk marsch upp mot det nya området, genomfördes orderuttag där samtliga kompanier tilldelades uppgifter. När enheterna närmade sig den nya platsen, gjordes en sista kompletterande orderuttag för att sedan påbörja lösandet av uppgiften.

Förband åker aldrig in i ett område utan att ha inhämtat underrättelser då det är avgörande att man har en bra lägesbild av hur det ser ut. Det är också extremt viktigt att samverka med andra förband som finns i närheten så att inte egna enheter bekämpas.

Underrättelseinhämtningen visade på att det fanns motståndare i området vilket gjorde att man bland annat sköt indirekt eld för att minska hotet. Ett kompani hamnade trots det i strid men fick snabbt övertaget av situationen och lyckades att bekämpa motståndaren. Amfibiebataljonen kommer under natten fortsätta att avancera norrut och säkra viktiga områden, ett tidskrävande arbete.