Strålande hinder

Motståndaren i Flygvapenövning 2015 hade verkligen försökt att försvåra verksamheten på flygbasen i Ronneby. Bomber i ryggsäckar som visade sig vara nedsmutsade med radioaktivitet, kemiska stridsmedel över klargöringsplatser och ett försök att med sprängmedel slå ut flygbasbataljonens hundenhet var några att de attacker som hade riktats mot basen. Angrepp som följdes upp över tiden med ytterligare anfall och sabotage för att försvåra verksamheten.

Chefen för stridsparet tar emot den formella uppgiften som ska lösas för basbataljonens räkning. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Rutinmässigt upprättar gruppens medlemmar som finns kvar utanför objektet bland annat en plats för sanering som kommer att behövas när kollegorna lämnar sin uppgift. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Steg för steg. Metodiskt och noga skedde rekognoseringen av byggnaden. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Mätinstrument som ger utslag kräver sin uppmärksamhet så att inget går fel under arbetet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Den lätta CBRN-rekognoseringsgruppen på platsen fick uppgiften att reda ut om eller hur basens angripna ledningsplats kunde användas trots de små och smutsiga bomber som hade placerats ut för att förhindra användningen av dessa lokaler. Rutinerna är fasta. En styrka utanför som svarar för ledning, rapportering, sjukvård, sanering vid behov och mycket mer. In på objektet gick en styrka specialutbildad personal för att mäta området och så även inne i den angivna byggnaden. Uppdraget ser på ytan väldigt lugnt ut, men så är det också med radioaktivitet. Något som inte går att ta på men som ändå kan skada och döda den som blir utsatt för allt för stora doser.

"Du påbörjar insatsen den 28/8 klockan 10.04" sade gruppchefen när det var dags att påbörja uppdraget och styrkan från andra insatsenheten vid första CBRN-kompaniet tog sig an uppgiften. De gick mycket metodiskt till väga. Först utsidan. Redan där kunde soldaterna konstatera att det strålade på ett mindre antal ställen. Klart mätbar intensitet. Rejält över bakgrundsstrålningen som på denna plats mättes till 1,6 mikrosievert. Kontroll av diverse delar från explosionen som låg utanför byggnaden. De döda fåglarna hade säker förlorat livet just där. När omgivningarna var undersökta gick de in för att mäta huset invändigt och se om det gick att röja undan det som strålade. Mätinstrumenten gav ständigt utslag. Protokoll fördes och foton togs. Allt för att ge basbataljonen bästa tänkbara råd inför det fortsatta arbetet.

Samtidigt sanerade kollegorna i insatsenheten en klargöringsplats. En riktigt tidsödande uppgift.