Sanering kräver tålamod

Redan under torsdagen den 27 augusti befann sig sanerings- och underhållsgruppen vid denna klargöringsplats för att sanera. Att ta bort kemiska stridsmedel är en uppgift som tar tid och därför återvände gruppen under fredagens förmiddag för att slutföra saneringen och ge flygbasen ytterligare en klargöringsplats för dess operativa verksamhet.

Först läggs det på ett medel som ska verka. Det spolas sedan bort och därefter kontrolleras resultatet. Denna dag utfördes allt arbete med endast vatten av hänsyn till miljön. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Redan dagen före, den 26 augusti, hade sanering av platsen påbörjats utan att den kunde slutföras. Nu kontrollerade saneringsgruppen om det fanns kemiska stridsmedel (C-stridsmedel) kvar på platsen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Philip Rosberg är en av fyra soldater vid denna grupp som är tidvis anställd. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Stora ytor som ska bearbetas för att öka basens kapacitet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Efter att gruppen konstaterat att mer arbete återstod att göra på den angivna plattan tog man sig an uppgiften. Den lastbil som man disponerar kan montera ett saneringsaggregat på fronten av fordonet för att genomföra sanering. Det går inte fort. x Därefter ska arbetet slutföras efter en väntetid och efter kontroll då förhoppningsvis ha lyckats.
− Det går väldigt bra, tyckte Philip Rosberg. Det är väldigt lärorikt och det är första gången vi provar på att göra en del av dessa saker.
Philip berättade att han är tidvis anställd. Värnplikten gjorde han för fem år sedan vid Skyddscentrum i Umeå. Då vid en tung rekognoseringsgrupp varför jobbet mest bestod i att rekognosera och detektera vilket man även får göra vid den här gruppen.

Ute på plattan fortsätter jobbet med saneringen. Det kom att ta sin tid men skam den som ger sig. Så småningom när gruppen löst sin uppgift kommer man att kunna lämna över en plats där basbataljonen kan serva F 17:s flygande verksamhet.